Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Sử - Địa lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử - Địa Lý lớp 5 trường tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội năm học 2015 - 2016 có đáp án kèm theo là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại các kiến thức đã học chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kì 1 môn đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường tiểu học Bình Minh A, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử lớp 5

Họ và tên:..................... BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 5
Lớp:........... NĂM HỌC 2015 – 2016
Trường tiểu học Phương Trung II Môn: LS&ĐL - Phần LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong từng câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác khoáng sản, mở mang đường sá, xây dựng nhà máy, lập các đồn điền,... nhằm mục đích:

a. Nâng cao đời sống cho nhân dân Việt Nam
b. Làm kinh tế cho Việt Nam phát triển
c. Cướp tài nguyên, khoáng sản, bóc lột nhân công rẻ mạt

Câu 2: Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là "Bình Tây Đại nguyên soái"?

a. Tôn Thất Thuyết b. Trương Định c. Phan Đình Phùng

Câu 3: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày:

a. 19 – 5 – 1890. b. 2 – 9 – 1945. c. 5 – 6 – 1911.

Câu 4: Chiến thắng Việt Bắc

a. Thu - đông 1947. b. Thu - đông 1950. c. Thu - đông 1954.

Câu 5: Người khởi xướng Phong trào Đông du là:

a. Phan Đình Phùng. b. Phan Bội Châu. c. Nguyễn Thiện Thuật.

Câu 6: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi vào ngày:

a. Ngày 19 tháng 8 năm 1945.
b. Ngày 2 tháng 9 năm 1945.
c. Ngày 10 tháng 10 năm 1945.

Câu 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời vào:

a. Ngày 3 – 2 – 1930 b. Ngày 2 – 3 – 1930 c. Ngày 7 – 5 – 1930

Câu 8: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập nhằm:

a. Tuyên bố Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.
b. Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta.
c. Tuyên bố sự chấm dứt của triều đại phong kiến nhà Nguyễn.

Phần II. (6 điểm) Trả lời câu hỏi:

Câu 1: (2 điểm) Điền những từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm:

Không chịu, càng lấn tới, phải nhân nhượng, hy sinh, làm nô lệ.

Trích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp . . . . . . . . . . . . . . . . vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.

Không! Chúng ta thà ................... tất cả, chứ nhất định . . . . . .. . . .. . .. mất nước, nhất định không . . . . . . . . . . .. .. . . . .."

Câu 2: (2 điểm) Ngày 2/9/1945, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã làm gì?

Câu 3: (2 điểm) Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau cách mạng tháng 8 thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại "giặc" mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945?

ĐÁP ÁN – ĐÁNH GIÁ MÔN LỊCH SỬ LỚP 5

Phần I: 4 điểm. Mỗi câu đúng 0,5 điểm.

Đánh dấu x vào ý đúng của mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

c

b

c

a

b

a

a

b

Phần II. 6 điểm. Mỗi câu đúng 2 điểm

Câu 1: (2 điểm) Trích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không làm nô lệ.

Câu 2: (2 điểm)

- Ngày 2/9/1945, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Câu 3: (2 điểm) Học sinh trả lời được mỗi ý ghi 1 điểm:

- Thường được diễn tả bằng cụm từ: "Nghìn cân treo sợi tóc".

- Tên 3 loại giặc: Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. (Nếu HS trả lời thiếu sót ý, trừ bớt điểm theo câu trả lời.). Có thể trừ dần từng câu: 1,5; 1; 0,5 điểm.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Địa lý

Họ và tên:........................... BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 5
Lớp:........... NĂM HỌC 2015 – 2016
Trường tiểu học Phương Trung II Môn: LS&ĐL - Phần ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 40 phút

Phần 1: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong từng câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào?

a. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
b. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.
c. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

Câu 2: Diện tích lãnh thổ nước ta khoảng bao nhiêu?

a. 330 000 ha b. 303 000 ha c. 330 000 km2

Câu 3: Đặc điểm chính của địa hình phần đất liền nước ta là gì?

a. 3,4 diện tích là đồi núi; 1,4 diện tích là đồng bằng.
b. diện tích là đồi núi; diện tích là đồng bằng.
c. Cả a và b đều đúng.

Câu 4: Vai trò của vùng biển nước ta là:

a. Điều hoà khí hậu, cung cấp tài nguyên.
b. Tạo ra nhiều nơi du lịch, nghỉ mát.
c. Tạo điều kiện phát triển giao thông đường biển.
d. Tất cả các ý trên.

Câu 5: Nông nghiệp nước ta gồm những ngành nào?

a. Ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi.
b. Ngành trồng trọt và ngành khai thác khoáng sản.
c. Ngành chăn nuôi và ngành đánh bắt thuỷ sản.

Câu 6: Thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta?

a. Thành phố Hà Nội.
b. Thành phố Hồ Chí Minh.
c. Thành phố Đà Nẵng.

Câu 7: Dân số nước ta tăng:

a. Rất nhanh.
b. Nhanh.
c. Trung bình.

Câu 8: Loại rừng nào chiếm phần lớn diện tích rừng của nước ta?

a. Rừng rậm nhiệt đới.
b. Rừng thưa.
c. Rừng ngập mặn.

Phần 2: (6 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: (2 điểm) Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Dân cư tập trung đông đúc ở đâu?

Câu 2: (2 điểm) Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa của nước ta? Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào?

Câu 3: (2 điểm) Kể tên những con sông lớn của nước ta mà em biết?

ĐÁP ÁN – ĐÁNH GIÁ MÔN ĐỊA LÍ LỚP 5

PHẦN I: (4 điểm)

Khoanh vào ý đúng của mỗi câu được 0,5 điểm. Khoanh 2, 3 ý trong một câu thì không ghi điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

c

c

b

d

a

b

b

a

PHẦN II: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

- Nước ta có 54 dân tộc.

- Dân tộc Kinh đông nhất.

- Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển và các thành phố lớn.

Câu 2: (2 điểm)

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa, mùa hạ hay có bão.

- Miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn (4 mùa); miền Nam nóng quanh năm với một mùa mưa và một mùa khô rõ rệt.

Câu 3: (2 điểm)

- Sông Hồng, sông Cửu Long, sông Đồng Nai,..(sông Đà Rằng, sông Thu Bồn, sông Gianh, sông Cả, sông Mã, sông Thái Bình, sông Lô, sông Đà,...)

* (Nếu HS trả lời thiếu sót ý, trừ bớt điểm theo câu trả lời.)

Có thể trừ dần từng câu: 1,5; 1; 0,5 điểm.

Đánh giá bài viết
12 2.243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm