Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra học kì I lớp 12 môn Toán có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu học tập môn Toán hiệu quả, mời các bạn tham khảo, để chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra môn Toán.

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2015 - 2016 Thành phố Cần Thơ

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 12

MÔN TOÁN NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1: (3 điểm) Cho hàm số y = x3 - 3(m - 1)x2 3mx - 4 (Cm)

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Cm) với m = 0.

b. Tìm m để hàm số (Cm) có hai điểm cực trị.

Câu 2: (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau trên đoạn [-1; 2]

f(x) = x4 - 2x2 + 1

Câu 3: (2 điểm)

a. Giải phương trình log2(x2 - 5x + 2) = 3.

b. Giải phương trình 64x - 9.8x + 8 = 0.

Câu 4: (2 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình chữ nhật, SA ⊥ (ABCD), AB = a, AD = 2a, góc giữa đường thẳng SC và mp(ABCD) bằng 300. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SC, BD.

Câu 5: (1 điểm) Tìm m để phương trình sau có nghiệm

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Câu 6: (1 điểm) Giải hệ phương trình sau:

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12

Đáp an - Đề thi học kỳ 1 lớp 12 môn Toán

Đáp án - Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Đáp án - Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 12

Đáp án - Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 12

Đáp án - Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 12

Đáp án - Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 12

Đánh giá bài viết
1 120
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm