Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT huyện Cái Bè, Tiền Giang năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD & ĐT CÁI
ĐỀ 6
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2018 2019
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề này gồm 01 trang
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm).
Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.
Câu 1.
4
3
giá trị là:
A. -81 B. 12 C. 81 D. -12
Câu 2. Cách viết nào sau đây đúng:
A.
25,025,0
B.
0,25
)25,0(
C.
0,25- -
=
D.
25,0
= 0,25
Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a b trong các góc tạo thành
một góc so le trong bằng nhau thì:
A. a//b B. a cắt b C. a
b D. a trùng với b
Câu 4. Điểm thuộc đ thị hàm số y = -2x là:
A. (-1; -2) B. (
1
2
;-4) C. (0;2) D. (-1;2)
Câu 5. Cho biết x y 2 đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi x = 5 t y = 15. Hệ số tỉ lệ
của y đối với x là:
A.
1
3
B. 3 C. 75 D. 10
Câu 6. Tam giác ABC vuông tại A ta có:
A.
0
90
ˆ
ˆ
CB
B.
0
90
ˆ
ˆ
CB
C.
0
90
ˆ
ˆ
CB
D.
0
180
ˆ
ˆ
CB
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:
a) A =
3 2 5 1 1 5
: :
4 3 11 4 3 11
b) B =
2
3 1 1
3 . 0,25 3 1
4 2 2
Câu 8 (1,0 điểm). Tìm x biết:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a)
2 5 7
:
3 8 12
x
b)
2
2 3 25x
Câu 9 (1,5 điểm). Một tam giác chu vi bằng 36cm, ba cạnh của tỉ lệ thuận với 3;
4; 5. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó.
Câu 10 (2,5 điểm).
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC. Gọi K trung điểm của cạnh BC.
a) Chứng minh
AKB AKC
AK
BC.
b) Từ C kẻ đường vuông góc với BC, cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK.
c) Chứng minh CE = CB.
Câu 11 (1,0 điểm).Cho
1 1 1 1
2c a b
( với
, , 0;a b c b c
) chứng minh rằng
Chú ý: Học sinh không được sử dụng y tính cầm tay khi làm bài.
Hết
Cán bộ coi thi không giải thích tm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ6
KIỂM TRA HỌC KÌ I M HỌC 2018 2019
MÔN: TOÁN 7
(Hướng dẫn y gồm 02 trang)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
(3,0 điểm).
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
D
A
D
B
C
B. PHẦN TỰ LUẬN:
(7,0 điểm)
Phần
Nội dung
Điểm
Câu 9
Gọi độ dài ba cạnh của tam giác là a, b, c (cm) (ĐK: 0<a<b<c)
Theo bài ra ta a + b + c = 36
a, b, c t lệ thuận với 3 ; 4 ; 5 nên
3 4 5
a b c
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta :
36
3
3 4 5 3 4 5 12
9; 12; 15
a b c a b c
a b c
Vậy ba cạnh của tam giác 9cm ; 12cm ; 15cm.
0,75
0,75
a) t
AKB
AKC
có:
AB = AC (gt)
Cạnh AK chung
BK = CK (gt)
AKB AKC
(c-c-c)
CKABKA
ˆˆ
(2 góc tương ng)
0
180
ˆˆ
CKABKA
(2 góc kề bù)
nên
0
90
ˆˆ
CKABKA
hay AK
BC
0,5
0,5
b) Ta có AK
BC (chứng minh a); CE
BC (gt) suy ra EC//AK (tính chất)
0,5
c) Ta
ACBKAB
ˆˆ
(cùng phụ với
CBA
ˆ
) mà
KACKAB
ˆˆ
(2 góc tương
ứng của 2 tam giác bằng nhau) suy ra
ˆ ˆ
CAK BCA
(1)
Lại có:
ECAKAC
ˆˆ
(so le trong) (2)
Từ (1) (2) suy ra
BCAECA
ˆˆ
Xét
ABC
AEC
có:
0,5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT huyện Cái Bè, Tiền Giang năm học 2018 - 2019 bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận có đáp án đi kèm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô tham khảo ra đề, cũng như các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 7 sắp tới.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Cái Bè, Tiền Giang năm học 2018 - 2019 nằm trong Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 trên VnDoc.com. Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 được VnDoc sưu tầm và tuyển chọn từ các trường THCS trên cả nước, nhằm mang tới nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị kĩ lưỡng cho các bài thi học kì 1 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Cái Bè, Tiền Giang năm học 2018 - 2019. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 351
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm