Đề thi học kì 1 Toán 12 trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội năm 2020 – 2021

Trang 1/6 - Mã đề 187
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
---------------------------
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: TOÁN
-
L
ớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút
Họ và tên thí sinh:....................................................................... SBD:.....................
Mã đề thi
187
Câu 1. Tính đạo hàm của hàm số
2
log 1
f x x
.
A.
1
1 ln 2
f x
x
. B.
1 ln2
x
f x
x
.
C.
0
f x
. D.
1
1
f x
x
.
Câu 2. Đặt
ln 2
a
ln3
b
. Biểu diễn
1 2 3 71
ln ln ln .... ln
2 3 4 72
S
theo
a
b
.
A.
3 2
S a b
. B.
3 2
S a b
. C.
3 2
S a b
. D.
3 2
S a b
.
Câu 3. Cho hàm s
y f x
bảng biến thiên như hình n. Có bao nhiêu giá trị nguyên
của tham số
m
để phương trình
3 2 0
f x m
có bốn nghiệm phân biệt.
A.
5
. B.
8
. C.
6
. D.
7
.
Câu 4. Gọi
, ,
R S V
lần lượt là n kính, diện tích và thể tích của khối cầu. Công thức nào sau
đây sai?
A.
2
4
S R
. B.
3
4
3
V R
. C.
2
S R
. D.
3 .
V S R
.
Câu 5. Gọi
l
,
h
,
R
lần lượt độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy của hình trụ.
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
2 2 2
R h l
. B.
l h
. C.
R h
. D.
2 2 2
l h R
.
Câu 6. Tổng các nghiệm của phương trình
2
ln 3 0
x x
A.
3
. B.
1
. C.
3
. D.
1
.
Câu 7. Tập xác định của hàm số
2
2
log 2
y x x
A.
\ 1; 2
D
. B.
; 2 (1; )
D
 
.
C.
; 2 1;D
 
. D.
; 2
D

.
Câu 8. Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo ng thức
.
rt
S A e
, trong đó
A
s
lượng vi khuẩn ban đầu,
r
tỉ lệ ng trưởng
0
r
,
t
thời gian tăng trưởng ( t tính theo
giờ). Biết rằng số ợng vi khuẩn ban đầu
100
con sau
5
giờ có
300
con. Slượng vi
khuẩn sau
10
giờ là
A.
800
con. B.
900
con. C.
1000
con. D.
600
con.
+
+
+∞
+∞
2
2
3
00
0
1 0
1
+∞
x
f'(x)
f(x)
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/
Trang 2/6 - Mã đề 187
Câu 9. Cho hình chóp
.
S ABC
đáy
ABC
tam giác đều cạnh bằng
a
,
2
SA a
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó bằng
A.
2 3
3
a
. B.
3 3
2
a
. C.
2 3
2
a
. D.
3
8
a
.
Câu 10. Cắt một khối nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện một tam
giác đều cạnh
a
. Thể tích của khối nón đã cho bằng
A.
3
8
a
. B.
3
3
12
a
. C.
3
12
a
. D.
3
3
24
a
.
Câu 11. Hàm số
3
2
y x
có tập xác định là
A.
; 2
 . B.
\ 2
. C.
. D.
2;

.
Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng với mọi
0
x
?
A.
8
4
x x
. B.
6
4
x x
. C.
6
4
x x
. D.
8
4
x x
.
Câu 13. m
m
đđường tiệm cận đứng của đồ thm s
1
2
x
y
x m
đi qua điểm
1;2
A
.
A.
2
m
. B.
4
m
. C.
2
m
. D.
4
m
.
Câu 14. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
y f x
bằng
A.
5
. B.
29
. C.
5
. D.
29
.
Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của
a
để biểu thức
log 3
B a
có nghĩa.
A.
3
a
. B.
3
a
. C.
3
a
. D.
3
a
.
Câu 16. Với
a
là số thực dương tùy ý, biểu thức
ln 7 ln 3
P a a
bằng
A.
ln 4
a
. B.
7
ln
3
. C.
ln 7
ln3
. D.
ln 7
ln 3
a
a
.
Câu 17. Với giá trị o của tham số
m
thì phương trình
1
4 .2 2 0
x x
m m
hai nghiệm
1
x
,
2
x
thoả mãn
1 2
3
x x
?
A.
2
m
. B.
1
m
. C.
4
m
. D.
3
m
.
Câu 18. Hàm số
4 2
8
y x x
đồng biến trên khoảng nào sau đây
A.
; 2

0;2
. B.
0;2
.
C.
; 2

2;

. D.
2;0
2;

.
Câu 19. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của chúng
A.
log
y x
. B.
3
x
y
. C.
2
log
y x
. D.
1
3
x
y
.
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/
Trang 3/6 - Mã đề 187
Câu 20. Cho hàm số
y f x
thỏa mãn
' 0,f x x
 
. Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã
cho trên đoạn
2020;2020
A.
2020
f
. B.
2020
. C.
2020
. D.
2020
f
.
Câu 21. Tích hai nghiệm của phương trình
2
3 3
log 6log 8 0
x x
bằng
A.
729
. B.
8
. C.
6
. D.
90
.
Câu 22. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
y x
A.
2
. B.
3
. C.
0
. D.
1
.
Câu 23. Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2 1
2
x
y
x
lần lượt là
A.
2; 1
y x
. B.
2; 2
y x
. C.
2; 2
x y
. D.
1; 2
x y
.
Câu 24. Cho
,
a m
hai số thực thỏa mãn
0
a
,
1
a
log 2
a
m
. Giá trị của biểu thức
m m
a a
bằng
A.
5
2
. B.
3
2
. C.
1
. D.
0
.
Câu 25. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
( 2; 1)
. B.
(2; )

. C.
( 3; 1)
. D.
( ;0)

.
Câu 26. Tỉ số thể tích giữa khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp khối lập phương đó là
A.
2 3
.
3
B.
2
.
3
C.
3
.
2
D.
3
.
2 3
Câu 27. Cho hai số thực dương
,b
a
với
1
a
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
3 2
3
log log
2
a a
a b b
. B.
3 2
1 1
log log
3 2
a a
a b b
.
C.
3 2
log 3 log
a a
a b b
. D.
3 2
log 3 2log
a a
a b b
.
Câu 28. Tập nghiệm của phương trình
2
2 1 1
3 3
x x
A.
. B.
0;2;3
. C.
0;2
. D.
0; 2
.
Câu 29. Cho hình trbán kính đáy bằng
5
cm
khoảng cách giữa hai đáy
7
cm
. Cắt
khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục cách trục
3
cm
. Tính diện tích
S
của thiết
diện được tạo thành.
A.
46
2
cm
. B.
55
2
cm
. C.
56
2
cm
. D.
53
2
cm
.
Câu 30. Cho hình chóp
SABC
đáy tam giác đều
ABC
cạnh bằng
3
a
. Hai mặt phẳng
SAB
SAC
cùng vuông góc với mặt phẳng
( )
ABC
, biết
2
SA a
. Tính thể tích khối
chóp
SABC
.
A.
3
3 3
.
4
a
B.
3
3
.
2
a
C.
3
2 3
.
3
a
D.
3
3
.
4
a
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020

VnDoc giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội năm 2020 với 50 câu hỏi trắc nghiệm, khái quát kiến thức đã học trong học kì 1 Toán 12. Đây là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 12 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội năm 2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 78
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm