Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 6

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2

Đề kiểm tra cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

A: Listen and match : (Nghe và nối) (1 m)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

B: Listen and circle : (Nghe và khoanh tròn)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

C: Listen and number : ( Nghe và đánh số thứ tự)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

D: Listen and tick : ( Nghe và đánh dấu √ )

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

E: Listen and complete : ( Nghe và hoàn thành từ )

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đáp án, file nghe có trong file tải. Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 4.045
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 1 - lớp 5 Xem thêm