Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 có đáp án đã được VnDoc.com cập nhật đầy đủ và chính xác để gửi tới các em, chính vì vậy các em học sinh có thể đối chiếu kết quả bài làm ngay sau khi làm xong bài. Chúc các em học tốt.

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016-2017
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN _ KHỐI 11
Ngày thi: 28/04/2017
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (3 điểm)

Em hãy nêu tình hình, mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta hiện nay?

Câu 2: (3 điểm)

a. Trình bày những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

b. Theo em, đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta?

Câu 3: (4 điểm)

a. Em hãy trình bày phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

b. Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm bị thương nhiều người. Theo em, tình huống trên nên xử lý như thế nào?

-------------HẾT-----------

Họ và tên:....................................................SBD:.......................

Đáp án đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11

Câu 1 (3đ)

Em hãy nêu tình hình, mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta hiện nay?

 • Tình hình dân số nước ta.
  • Giảm được mức sinh, nhận thức về dân số kế hoạch hóa gia đình của người dân được nâng lên.
  • Vấn đề dân số nước ta vẫn đang đứng trước những thách thức lớn: Quy mô dân số lớn, kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao, phân bố chưa hợp lý.
 • Mục tiêu của chính sách dân số
  • Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.
  • Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lý.
  • Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực.

Câu 2 (3đ)

a. Trình bày những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

 • Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 • Do nhân dân làm chủ.
 • Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại và phù hợp với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.
 • Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 • Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
 • Các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.
 • Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 • Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới.

b. Trong những đặc trưng trên được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta là "Do nhân dân làm chủ''

Vì tất cả những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đều khẳng định nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhân dân thật sự là người làm chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 3 (4đ)

a. Em hãy nêu phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

* Phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

 • Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
 • Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • Coi trọng công tác nghiên cứu khoa hoc và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế.
 • Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
 • Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
 • Áp dụng công nghệ hiện đại vào khai thác tài nguyên và xử lý chất thải, rác bụi, tiếng ồn.

b. Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm bị thương nhiều người. Theo em, tình huống trên nên xử lý như thế nào?

 • Cần báo ngay cho cơ quan địa phương có trách nhiệm, sơ tán mọi người khỏi nơi nguy hiểm.
 • Cơ quan chức năng khống chế, bắn thuốc mê và chở chúng về rừng, bảo vệ đàn voi một cách nghiêm ngặt, tránh việc làm chúng bị tổn thương.
Đánh giá bài viết
1 2.127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 11 Xem thêm