Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường TH&THCS Kiên Thành, Yên Bái năm 2016 - 2017

8 1.211

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường TH&THCS Kiên Thành, Yên Bái năm 2016 - 2017 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22 kèm theo giúp các em em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học số 1 Ân Đức, Bình Định năm 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

 

PHÒNG GD&ĐT TRẤN YÊN

TRƯỜNG TH&THCS KIÊN THÀNH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: KHOA HỌC - LỚP 4

Thời gian 40 phút (không kể thời gian giao đề)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng với các câu: 1; 3; 4; 5; 7; 9.

Câu 1: (1,0 điểm) Động vật cần gì để sống và phát triển? (Mức 2)

A. Không khí, nước, thức ăn.                B. Thức ăn, nước.

C. Không khí, nước, thức ăn, ánh sáng.        D. Nước, không khí, ánh sáng.

Câu 2: (1,0 điểm) Điều gì xảy ra nếu Trái Đất không có Mặt Trời chiếu sáng? Hãy viết câu trả lời của em. (Mức 2)

.................................................................................................................
.................................................................................................................

Câu 3: (0,5 điểm) Âm thanh phát ra là: (Mức 1)

A. Do các vật va đập với nhau.

B. Do các vật rung động.

C. Do uốn cong các vật.

D. Do nén mạnh các vật.

Câu 4: (0,5 điểm) Âm thanh được truyền qua: (Mức 1)

A. Chất lỏng và chất rắn.          B. Chất khí và chất rắn.

C. Chất lỏng và chất khí.          D. Chất rắn,chất lỏng và chất khí.

Câu 5: (0,5 điểm) Khi bị sốt, nhiệt độ cơ thể là: (Mức 1)

A. 37oC            B. 38oC hoặc 39oC           C. 35oC hoặc 36oC

Câu 6: (1.5 điểm) Nên làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng nguồn nhiệt ở nhà? Hãy viết câu trả lời của em. (Mức 3)

...........................................................................................................
...........................................................................................................

Câu 7: (0,5 điểm) Không khí bị ô nhiễm là không khí: (Mức 1)

A. Chứa nhiều khói và khí độc.

B. Chứa nhiều loại bụi độc hại.

C. Chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh.

D. Chứa các khói, bụi, khí độc, vi khuẩn làm hại đến sức khỏe con người và các sinh vật khác.

Câu 8: (1.0 điểm) Giữa cỏ, thỏ và hổ có mối quan hệ gì? Hãy viết câu trả lời của em (Mức 2)

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Câu 9: ( 0,5 điểm) Ta có thể nhìn thấy một vật khi nào? (Mức 1)

A. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

B. Khi mắt ta phát ra ánh sáng.

C. Khi vật phát ra ánh sáng.

Câu 10: (0,5 điểm) Điền từ: ô- xi hoặc các- bô- níc vào chỗ chấm cho phù hợp: (Mức 1)

a). Quá trình hô hấp, thực vật lấy khí......... và thải ra khí ...............................

b). Quá trình quang hợp, thực vật lấy khí..........và thải ra khí..........................

Câu 11: (1,0 điểm) Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất của động vật? (Mức 4)

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án

Câu 12: (1,5 điểm) Trong chăn nuôi người ta đã làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng? (Mức 3)

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1,0 điểm) Khoanh đúng câu:

C. Không khí, nước, thức ăn, ánh sáng.

Câu 2: (1,0 điểm)

Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.

Câu 3: (0.5 điểm) Khoanh đúng câu:

B. Do các vật rung động.

Câu 4: (0,5 điểm) Khoanh đúng câu:

D. Chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Câu 5: (0,5 điểm) Khoanh đúng câu:

B. 38oC hoặc 39oC

Câu 6: (1,5 điểm)

Tắt bếp khi không sử dụng, tránh xa bếp đun nấu, hố vôi tôi...

Câu 7 (0,5 điểm) Khoanh đúng câu:

D. Chứa các khói, bụi, khí độc, vi khuẩn làm hại đến sức khỏe con người và các sinh vật khác.

Câu 8: (1.0 điểm)

Cỏ là thức ăn của thỏ, thỏ là thức ăn của hổ.

Câu 9: (0,5 điểm) Khoanh đúng câu:

A. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

Câu 10: (0,5 điểm) Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a). Quá trình hô hấp, thực vật lấy khí ô- xi và thải ra khí các- bô- níc. (0,5 điểm)

b). Quá trình quang hợp, thực vật lấy khí các- bô- níc và thải ra khí ô- xi. (0,5 điểm)

Câu 11: Điền đúng được 1,0 điểm, điền thiếu một yếu tố trừ 0,25 điểm.

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án

Câu 12: Điền đúng được 1,5 điểm.

Trong chăn nuôi người ta dùng ánh sáng điện để kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà được ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng. 

Đánh giá bài viết
8 1.211
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa Học Xem thêm