Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 là đề thi học kì II môn Sử lớp 10 có đáp án đi kèm được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu học tập hay giúp các bạn củng cố kiến thức, ôn thi cuối năm hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ
TỔ: SỬ - GDCD
Đề chính thức

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2015- 2016
MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 10 CB THPT
Thời gian : 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Trình bày cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh (1789). Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. (3.0 đ)

Câu 2: Nhà Nguyễn đã xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước như thế nào ở nửa đầu thế kỉ XIX? (2.0 đ)

Câu 3: Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

a. Hoàn thành bảng niên biểu Diễn biến của chiến tranh (2.0 đ)

Thời gianSự kiện
5-1775
4-7-1776
10-1777
1781

b. Em hãy cho biết sự kiện ngày 4/ 7/ 1776 có tác dụng gì đối với cuộc chiến tranh? (1.0 đ)

Câu 4: So sánh Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ với Cách mạng tư sản Pháp, theo những yếu tố sau (Mục tiêu; Lãnh đạo; Hình thức cách mạng và Tính chất). (2.0 đ)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10

Câu 1 (3.0 đ)

Trình bày cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh (1789). Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

a. Kháng chiến chống quân xâm lược Thanh (1789)

 • Sau khi chính quyền Lê - Trịnh bị lật đổ, Lê Chiêu Thống sang Trung Quốc cầu cứu nhà Thanh. Vua Thanh sai tướng đem 29 vạn quân sang xâm lược nước ta.
 • Nguyễn Huệ quyết định lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, chỉ huy quân tiến ra Bắc.
 • Chỉ trong 5 ngày (từ đêm 30 tháng Chạp năm Mậu Thân đến mồng 5 Tết Kỉ Dậu) với cuộc hành quân thần tốc, nghĩa quân Tây Sơn đã đánh bại hoàn toàn quân xâm lược và tiến vào Thăng Long. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa còn vang mãi về sau.

b. Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn

 • Đánh bại chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
 • Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài.
 • Đánh tan quân xâm lược Xiêm (1785) và quân Thanh (1789).

Câu 2 (2.0 đ) Nhà Nguyễn đã xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước như thế nào ở nửa đầu thế kỉ XIX?

 • Chính quyền Trung ương tổ chức theo mô hình thời Lê.
 • Thời Gia Long chua nước ta làm 3 vùng: Bắc Thành, Gia Định Thành và các trực doanh.
 • Năm 1831 - 1832 Minh Mạng thực hiện một cuộc cải cách hành chính:
  • Chia cả nước là 30 tỉnh và một Phủ Thừa Thiên.
  • Đứng đầu mỗi tỉnh là tổng đốc tuần phủ hoạt động theo sự điều hành của triều đình.
  • Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, tổng, xã.

Câu 3 (3.0 đ)

a) Hoàn thành bảng niên biểu Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Thời gianSự kiện
5-1775Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, quyết định xây dựng quân đội lục địa, cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội
4-7-1776 Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.
10-1777Chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.
1781Trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

b) Tác dụng của Tuyên ngôn Độc lập:

 • Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân thuộc địa.
 • Thúc đẩy cuộc chiến tranh nhanh chóng thắng lợi.

Câu 4(2.0 đ)

So sánh Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ với Cách mạng tư sản Pháp, theo những yếu tố sau (Mục tiêu; Lãnh đạo; Hình thức cách mạng và Tính chất)

Nội dungChiến tranh giành độc lậpCách mạng tư sản Pháp
Mục tiêuLật đổ ách thống trị của TD Anh, mở đường CNTB phát triểnLật đổ chế độ phong kiến, mở đường CNTB phát triển.
Lãnh đạoGiai cấp tư sảnGiai cấp tư sản
Hình thứcChiến tranh giành độc lậpNội chiến và chống ngoại xâm
Tính chấtCMTS không triệt đểCMTS triệt để
Đánh giá bài viết
2 1.990
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch Sử Xem thêm