Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra học kì II lớp 12 môn Lịch sử được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm môn Sử có đáp án đi kèm sẽ giúp các bạn luyện đề, ôn tập hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm học 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2015 – 2016
MÔN: LỊCH SỬ – GDTHPT
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề.

Câu I (2,5 điểm)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 – 1960) xác định cách mạng miền Bắc và cách mạng miền Nam có vai trò gì đối với cách mạng cả nước? Vai trò của cách mạng miền Bắc thể hiện trong cuộc kháng chiến chống Mĩ như thế nào?

Câu II (2,5 điểm)

Vì sao đế quốc Mĩ tiến hành chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam Việt Nam (1961 – 1965)? Quân và dân miền Nam đánh bại chiến lược Chiến tranh này như thế nào?

Câu III (2,5 điểm)

Tóm tắt những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao trong chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa chiến tranh" của Mĩ (1969 – 1973).

Câu IV (2,5 điểm)

Đảng Lao động Việt Nam căn cứ điều kiện, thời cơ nào đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nêu suy nghĩ của em về chủ trương, kế hoạch đó.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Câu I (2,5 điểm)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 – 1960) xác định cách mạng miền Bắc và cách mạng miền Nam có vai trò gì đối với cách mạng cả nước? Vai trò của cách mạng miền Bắc thể hiện trong cuộc kháng chiến chống Mĩ như thế nào?

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 – 1960) xác định cách mạng miền Bắc và cách mạng miền Nam có vai trò đối với cách mạng cả nước:
  • Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
  • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.
 • Vai trò cách mạng miền Bắc thể hiện trong cuộc kháng chiến chống Mĩ:
  • Trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến miền Nam. Khẩu hiệu của miền Bắc "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mĩ", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"...
  • Đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, góp phần làm cho ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ bị lung lay, buộc phải ngồi vào bàn đàm phán và kí Hiệp định Pari ...
  • Làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Campuchia, chi viện sức người, sức của...

Câu II (2,5 điểm)

Vì sao đế quốc Mĩ tiến hành chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam Việt Nam (1961 – 1965)? Quân và dân miền Nam đánh bại chiến lược Chiến tranh này như thế nào?

 • Đế quốc Mĩ tiến hành chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam Việt Nam (1961 – 1965) vì:
  • Sau phong trào "Đồng khởi", cách mạng miền Nam chuyển sang thế tiến công...
  • Công cuộc khôi phục kinh tế cải cách ruộng đất miền Bắc đạt được những thắng lợi...
  • Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh...
  • Đế quốc Mĩ buộc phải chuyến sang chiến lược "Chiến tranh đặc biệt " ở miền Nam.
 • Quân và dân miền Nam đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt":
  • Cuộc đấu tranh chống và phá ấp chiến lược diễn ra rất gay go, quyết liệt giữa ta và địch. Đến cuối 1962, cách mạng đã kiểm soát trên nửa tổng số ấp với gần 70% nông dân .
  • Trên mặt trận quân sự, quân và dân miền Nam đã giành thắng lợi to lớn trong trận Ấp Bắc – Mĩ Tho (2 – 1 – 1963). Chiến thắng này chứng minh quân và dân miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ mở ra phong trào "thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công".
  • Phong trào đấu tranh chính trị ở các đô thị, như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng có bước phát triển, nổi bật là đấu tranh của "Đội quân tóc dài".
  • Phong trào đấu tranh của quân và dân miền Nam đã làm suy yếu chính quyền Ngô Đình Diệm, Mĩ phải làm đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm.
  • Đông xuân 1964 – 1965, ta chiến thắng ở Bình Giã (Bà Rịa), tiếp đó, giành thắng lợi ở An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước) đã làm phá sản về cơ bản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ.

Câu III (2,5 điểm)

Tóm tắt những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao trong chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa chiến tranh" của Mĩ (1969 – 1973).

 • Trên mặt trận chính trị, ngoại giao:
  • Ngày 6 – 6 – 1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập, được 23 nước công nhận, có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao.
  • Năm 1970, Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương họp, biểu thị quyết tâm của nhân dân 3 nước Đông Dương đoàn kết chống Mĩ .
  • Ở thành thị, phong trào của học sinh, sinh viên phát triển rầm rộ. Ở nông thôn, đồng bằng...quần chúng nổi dậy chống bình định, phá ấp chiến lược.
  • Ngày 27 – 1 – 1973, Hiệp định Pa ri về Việt Nam được kí kết ...
 • Trên mặt trận quân sự:
  • Quân đội ta phối hợp với quân dân Campuchia đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn ...
  • Bộ đội Việt Nam phối hợp với quân dân Lào đập tan cuộc hành quân mang tên "Lam Sơn 719" chiếm giữ đường 9- Nam Lào của 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn...
  • Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972: ... ta mở cuộc Tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu... Kết quả: chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Ý nghĩa: giáng một đòn nặng nề vào chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh", buộc Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hoá" trở lại chiến tranh xâm lược.

Câu IV (2,5 điểm)

Đảng Lao động Việt Nam căn cứ điều kiện, thời cơ nào đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nêu suy nghĩ của em về nội dung chủ trương, kế hoạch đó.

 • Đảng Lao động Việt Nam căn cứ điều kiện, thời cơ đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam:
  • Cuối 1974 - đầu năm 1975, tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ, sau Hiệp định Pari, Mĩ rút quân, có lợi cho cách mạng.
  • Ta mở đợt hoạt động quân sự, trọng tâm là đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, giành thắng lợi vang dội ở Phước Long (6 – 1 – 1975). Chiến thắng Phước Long thấy rõ sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của ta, sự suy yếu bất lực của quân đội Sài Gòn và khả năng can thiệp của Mĩ là rất hạn chế.
  • Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 và 1976.
 • Nêu suy nghĩ của cá nhân về nội dung chủ trương, kế hoạch: học sinh có thể có những suy nghĩ khác nhau nhưng đúng, lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm. Sau đây là những gợi ý: Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam khẳng định sự đúng đắn, linh hoạt của Đảng...
  • Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam được đề ra dựa trên cơ sở nhận định đúng sự thay đổi so sánh lực lượng...
  • Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm nhưng cũng dự đoán giải phóng miền Nam sớm hơn nếu thời cơ đến.
  • Đảng nêu ra sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của ...
Đánh giá bài viết
1 1.285
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch Sử Xem thêm