Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Số 2 Tuy Phước, Bình Định năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch sử

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Số 2 Tuy Phước, Bình Định năm học 2016 - 2017. Đề thi được ra theo hình thức 40% trắc nghiệm với 16 câu hỏi và 60% tự luận với 2 câu hỏi. Nội dung kiến thức bám sát theo chương trình SGK Lịch sử lớp 12 học kì 2. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Bình Thuận năm học 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT SỐ 2 TUY PHƯỚC
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)

Câu 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào "Đồng Khởi" là gì:

A. Giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
B. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của CM miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
C. Sự ra đời của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam (20 – 12 – 1960).
D. Làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biẹt của Mỹ.

Câu 2: "Chiến tranh đặc biệt" nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ:

A. Phản ứng linh hoạt.
B. Ngăn đe thực tế.
C. Bên miệng hố chiến tranh.
D. Chính sách thực lực.

Câu 3: Bình định miền Nam trong 18 tháng, là nội dung của kế hoạch nào sau đây:

A. Kế hoạch Stalây Taylo.
B. Kế hoạch Johnson Mac-namara.
C. Kế hoạch Đờ-Lát Đờ-tát-Xi-nhi.
D. Kế hoạch Stalây Taylo và Johnson Mac-Namara.

Câu 4: Ngày 02 - 12 - 1964 quân dân miền Nam đã giành thắng lợi nào sau đây:

A. Chiến thắng Ba Rày.
B. Chiến thắng Bình Giã.
C. Chiến thắng Ba Gia.
D. Chiến thắng Đồng Xoài.

Câu 5: Chiến thắng quân sự nào của ta đã làm phá sản về cơ bản chiến tranh đặc biệt của Mỹ:

A. Ấp Bắc.
B. Bình Giã.
C. Đồng Xoài.
D. Ba Gia.

Câu 6: Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất của đồng bào miền Nam trong năm 1963 là:

A. Cuộc biểu tình của 2 vạn tăng ni phật tử Huế (08 - 5 - 1963).
B. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đốI chính quyền Diệm ở Sài Gòn.
C. Cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng ở Sài Gòn (16 - 6 - 1963).
D. Cuộc đảo chính lật đỗ Ngô Đình Diệm.

Câu 7: Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong "Chiến tranh cục bộ" là lực lượng nào?

A. Lực lương quân ngụy.
B. Lực lượng quân viễn chinh Mỹ.
C. Lực lượng quân chư hầu.
D. Lực lượng quân ngụy và chư hầu.

Câu 8: Cuộc hành quân mang tên "ánh sáng sao" nhằm thí điểm cho chiến lược chiến tranh nào của Mỹ

A. Chiến tranh đơn phương.
B. Chiến tranh đặc biệt.
C. Chiến tranh cục bộ.
D. Việt Nam hóa chiến tranh.

Câu 9: Cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 - 1966 của Mỹ kéo dài trong bao lâu, vớI bao nhiêu cuộc hành quân lớn nhỏ?

A. 4 tháng với 450 cuộc hành quân.
B. 4 tháng với 540 cuộc hành quân.
C. 6 tháng với 450 cuộc hành quân.
D. 7 tháng với 540 cuộc hành quân.

Câu 10: Cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong cuộc phản công chiến lược mùa khô 1966 - 1967 vào Đông nam bộ là cuộc hành quân nào?

A. Atơnbôrơ.
B. Xêđanphôn.
C. Gian Xơn xi ty.
D. Cuộc hành quân ánh sáng sao

Câu 11: "Đánh sập nguỵ quân, nguỵ quyền giành chính quyền về tay nhân dân, buộc Mỹ phải đàm phán rút quân về nước". Đó là mục tiêu của ta trong:

A. Cuộc chiến đấu chống "chiến tranh đặc biệt".
B. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968.
C. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1972.
D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy muà xuân 1975.

Câu 12: Ý nghiã lớn nhất của cuộc tổng công kích, tổng nổi dậytết Mậu Thân 1968 là gì?

A. Làm lung lai ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mỹ, buộc Mỹ phải tuyên bố "phi Mỹ hóa" chiến tranh xâm lược.
B. Buộc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá họai miền Bắc.
C. Mỹ phải đến Hội nghị Pari để đàm phán với ta.
D. Giáng một đòn nặng vào quân Mỹ, làm cho chúng không dám đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam.

Câu 13: Ngày 06-06-1969 gắn liền với sự kiện nào trong lịch sử dân tộc ta?

A. Phái đoàn ta do Phạm Văn Đồng dẫn đầu đến Hội nghị Pari.
B. Hội nghị cấp cao ba nưóc Đông dương.
C. Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoạị ra miền Bắc lần hai.
D. Chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời.

Câu 14: Để mở đầu cho cuộc tổng tiến công chiến 1972, quân ta đã tấn công vào nơi nào?

A. Tây Nguyên.
B. Đông Nam Bộ.
C. Nam Trung Bộ.
D. Quảng Trị

Câu 15: "Bất kể trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng là con đường bạo lực". Câu nói trên được nêu ra trong hội nghị nào?

A. Hội nghị lần thứ 15 của Đảng (01-1959).
B. Hội nghị lần thứ 21 của Đảng (7-1973).
C. Hội nghị Bộ Chính trị (30-9 đến 7-10-1973).
D. Hội nghị Bộ chính trị mở rộng (18-12-1974 đến 8-01-1975).

Câu 16: Với chiến thắng Phước Long, giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

A. Giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.
B. Tiến hành tổng công kích - tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam trong năm1976.
C. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
D. Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975 - 1976), nhưng nhận định kể cả năm 1975là thời cơ và chỉ thị rõ: "Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975"

II/ TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)

Câu 1: Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa hai chiến lược: chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961- 1965) và Chiến tranh đặc biệt (1965 - 1968) của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Quân và dân miền Nam đánh bại chiến lược Chiến tranh đặc biệt như thế nào? (4,0 ĐIỂM)

Câu 2: Vì sao chọn Tây Nguyên làm điểm tiến công mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975? Trình bày điễn biến và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên? (2,0 ĐIỂM)

Đánh giá bài viết
1 5.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch Sử Xem thêm