Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra học kì II lớp 12 nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh cuối năm học. Đề thi môn Lịch sử có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức, ôn thi học kì 2 lớp 12 hiệu quả.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm học 2014 - 2015

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHƯƠNG MỸ A


ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 12
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Thời gian: 60 phút

Câu 1 (3 điểm):

Nêu đặc điểm tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

Câu 2 (3 điểm):

Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc hãy chứng minh: Phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) đã đánh dấu bước chuyển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

Câu 3 (4 điểm):

Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" với chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Câu 1 (3 điểm): Nêu đặc điểm tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

 • Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta.
 • Tình hình:
  • Miền Bắc: Phía ta nghiêm túc thi hành các điều khoản của Hiệp định Giơnevơ.
   • Ngày 10/10/1954, quân ta tiếp quản Thủ đô.
   • 16/5/1955, quân Pháp rút khỏi Hải Phòng, Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.
  • Miền Nam: Mĩ thay chân Pháp, đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền, chia cắt Việt Nam, âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Nam Á.
 • Nhiệm vụ:
  • Miền Bắc:
   • Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, đưa đất nước tiến lên CNXH.
   • Kết hợp với miền Nam chống lại âm mưu phá hoại của đế quốc Mĩ.

=> Miền Bắc thành căn cứ địa cách mạng của cả nước, thành hậu phương lớn cho cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân miền Nam.

  • Miền Nam: hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước => Miền Nam trở thành tiền tuyến lớn của cách mạng cả nước.

Câu 2 (3 điểm): Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc hãy chứng minh: Phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) đã đánh dấu bước chuyển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

 • Nguyên nhân:
  • Sâu xa: Mĩ xâm lược miền Nam, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới
  • Từ năm 1954 – 1959 ta tiến hành đấu tranh chính trị, đòi Mĩ – Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ, bảo vệ hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.
  • Từ năm 1957 – 1959 Mĩ – Diệm khủng bố dã man: luật 10/59, đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật...
  • Tháng 1/1959 Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm. Nghị quyết Trung ương 15 đã đáp ứng yêu cầu bức thiết của cách mạng miền Nam, làm xoay chuyển tình thế và mở đường cho cách mạng phát triển.
 • Diễn biến:
  • Từ tháng 2 đến 8/1959 phong trào diễn ra lẻ tẻ ở: Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bác Ái (Ninh Thuận), Trà Bồng (Quảng Ngãi).
  • 17/1/1960 "Đồng Khởi" nổ ra ở 3 xã (Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh) thuộc huyện Mỏ Cày (Bến Tre), lan nhanh ra toàn tỉnh Bến Tre, Nam Bộ và Tây Nguyên..., phá vỡ từng mảng lớn chính quyền địch.
 • Kết quả:
  • 1960 ta làm chủ nhiều thôn, xã ở Nam Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.
  • Hình thành vùng giải phóng rộng lớn ở miền Nam.
  • Ngày 20/12/1960 Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời.
 • Ý nghĩa:
  • Giáng đòn nặng nề vào Mĩ – Diệm, làm phá sản hoàn toàn chiến lược chiến tranh một phía của đế quốc Mĩ.
  • Chấm dứt thời kỳ ổn định của chế độ thực dân.
  • Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

Câu 3 (4 điểm): Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" với chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

* Giống nhau:

 • Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự ở Đông Nam Á
 • Đều ra đời trong tình thế bị động do sự thất bại của các chiến lược chiến tranh trước đó
 • Đều có sự tham chiến của quân đội Sài Gòn

* Khác nhau:

Nội dung

Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961 – 1965)

Chiến lược "Chiến lược cục bộ" (1965 – 1968)

Lực lượng

Chủ yếu là quân đội Sài Gòn

Có sự tham chiến của quân viễn chinh Mĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn

Âm mưu

Dùng người Việt đánh người Việt

Cố giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy ta về thế phòng ngự, buộc ta phải phân tán lực lượng hoặc rút về biên giới, kết thúc chiến tranh

Thủ đoạn

- Thủ đoạn cơ bản là Ấp chiến lược (quốc sách)
+ Lập bộ chỉ huy quân sự MACV
+ Tăng cường viện trợ quân sự, phương tiện chiến tranh.
+ Mở những cuộc càn quét lớn.
+ Chiến thuật: Trực thăng vận, thiết xa vận.

- Thủ đoạn cơ bản là gọng kìm tìm diệt và bình định
+ Tấn công vào căn cứ của quân giải phóng ở Vạn Tường (8/1965).
+ Mở hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 - 1966; 1966 - 1967 vào vùng "đất thánh Việt cộng".

Quy mô

Diễn ra ác liệt, chủ yếu ở miền Nam

Diễn ra ác liệt hơn, vừa bình định miền Nam vừa phá hoại miền Bắc (quy mô cả nước)

Đánh giá bài viết
1 989
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch Sử Xem thêm