Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, gồm 03 câu hỏi tự luận môn Sinh, thới gian làm bài 45 phút, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12, mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Kon Tum năm học 2015 - 2016

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

Môn: SINH 12

Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề.

Ngày thi: 20/04/2016

Câu 1 (4 điểm):

 1. Quá trình tiến hóa của sự sống gồm những giai đoạn nào? Trình bày ngắn gọn quá trình hình thành các chất hữu cơ đơn giản và các đại phân tử trong giai đoạn tiến hóa hóa học?
 2. Giải thích chọn lọc tự nhiên giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học?

Câu 2 (4 điểm):

Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa của quần thể là gì? Điều gì xảy ra nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu và vượt mức tối đa? Theo em, nghiên cứu kích thước của quần thể có ý nghĩa gì?

Câu 3 (2 điểm): Cho một quần thể người ngẫu phối ở thế hệ ban đầu có thành phần kiểu gen: 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Biết rằng gen A: phân biệt được mùi vị ở người trội hoàn toàn so với gen a: không phân biệt được mùi.

 1. Tính tần số tương đối của alen A và alen a?
 2. Hãy tính xác suất để 1 cặp vợ chồng đều phân biệt được mùi vị sinh được 3 người con trong đó có 2 con trai phân biệt được mùi, 1 con gái không phân biệt được mùi?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12

Câu 1:

 • Nêu được 3 giai đoạn (1đ)
 • Quá trình tiến hóa hóa học (2đ):
  • Trong điều kiện khí hậu nguyên thủy không có ooxxi (hoặc có rất ít), với nguồn năng lượng là các tia chớp, núi lửa, tia tử ngoại,... một số chất vô cơ kết hợp với nhau tạo nên các chất hữu cơ đơn giản như aa, nucleotit, đường đơn cũng như các axit béo.
  • Trong những điều kiện nhất định, các đơn phân kết hợp với nhau tạo thành các đại phân tử.
 • Giải thích CLTN:
  • Các giọt nhỏ li ti (do các đại phân tử như lipit, protein, các axit nucleic... được lớp màng lipit bao bọc tạo thành) sau khi được hình thành sẽ chịu tác động của CLTN. CLTN tác động lên cả tập hợp các phân tử như một đơn vị thống nhất mà không tác động lên từng phân tử hữu cơ riêng rẽ. (0,5đ)
  • TB sơ khai nào có được tập hợp các phân tử giúp chúng có khả năng trao đổi chất và năng lượng với bên ngoài, có khả năng phân chia và duy trì các thành phần hóa học thích hợp của mình thì sẽ được giữ lại và nhân rộng. (0,5đ)

Câu 2: (Mỗi ý 1 điểm)

 • Khái niệm kích thước tối thiểu và kích thước tối đa........
 • Khi kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu.......
 • Khi kích thước quần thể vượt mức tối đa...........
 • Ý nghĩa nghiên cứu kích thước của quần thể........ (nêu rõ ý nghĩa)

Câu 3:

1. (1 điểm)

f(A) = 0,36 + 0,48/2 = 0,6 = p

f(a) = 1- 0,6 = 0,4 = q

2. (1 điểm)

Vợ chồng bình thường sinh con không phân biệt mùi vị nên có KG: Aa

XS KG Aa ×Aa = (2pq/p2 + 2pq)2

XS sinh con trai phân biệt được mùi vị = 3/4 .1/2 = 3/8

XS sinh con gái không phân biệt được mùi vị = 1/4.1/2 = 1/8

XS bố mẹ phân biệt được mùi vị sinh 2 trai phân biệt mùi vị và 1 gái không phân biệt mùi vị là: 3/8.3/8.1/8.C13 (2pq/p2 + 2pq)2 = 0.0172

Đánh giá bài viết
1 457
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh Học Xem thêm