Bộ đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 12 có đáp án năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
ĐỀ THI THỬ HỌC K II
Môn: SINH HỌC 12
Thời gian: 45 phút
Câu 1.Khi nói về tuổi thọ, kết luận nào sau đây không đúng ?
A.Tuổi thọ sinh được tính từ lúc thể sinh ra cho đến khi chết già.
B.Tuổi của quần thể tuổi thọ trung bình của thể trong quần thể.
C.Tuổi thọ sinh thái cao hơn tuổi thọ sinh và đặc trưng cho loài sinh vật.
D.Tuổi thọ sinh thái được tính từ lúc th sinh ra đến khi chết các nguyên nhân sinh thái.
Câu 2.Hiện ợng khống chế sinh học thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây trong quần xã?
A.Quần thể chim sâu quần thể sâu đo. B.Quần thể ếch đồng quần thể chim
sẻ.
C.Quần thể chim sẻ quần thể chim chào mào. D.Quần thể chép quần thể mè.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng về tăng trưởng của quần thể sinh vật ?
A.Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn nhỏ hơn mức tử vong.
B.Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể tối đa, mức tử vong luôn tối thiểu.
C.Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể tối đa, mức t vong tối thiểu.
D.Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức tử vong.
Câu 4.Khi mất loài nào sau đây thì cấu trúc quần sẽ bị thay đổi mạnh nhất ?
A.Loài đặc trưng. B.Loài ưu thế. C.Loài ngẫu nhiên. D.loài đặc hữu.
Câu 5.Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây c chế hoạt động sinh đối với thể sinh vật
A.khoảng thuận lợi. B.giới hạn sinh thái.
C.ổ sinh thái. D.khoảng chống chịu.
Câu 6.Quan hệ canh tranh giữa các thể trong quần thể sinh vật.
A.chỉ xảy ra các quần thể động vật, không xảy ra các quần thể thực vật.
B.thường làm quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong.
C.đảm bảo số lượng sự phân bố các thể trong quần thể duy trì mức độ phù hợp.
D.xuất hiện khi mật độ thể của quần thể xuống thấp.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 7.Trong các kiểu phân bố các thể trong quần thể sinh vật, kiểu phân bố phổ biến nhất
A.phân bố ngẫu nhiên. B.phân bố theo nhóm.
C.phân bố theo chiều thẳng đứng. D.phân bố đồng đều.
Câu 8.Biến động theo chu
A.những biến động số ợng thể xảy ra do những thay đổi tính chu của điều kiện môi
trường.
B.những thay đổi nhịp sinh học chịu ảnh hưởng của Mặt Trời, Mặt Trăng.
C.sự thay đổi số lượng thể của quần thể tăng lên theo mùa sinh sản.
D.Sự thay đổi số lượng thể quần thể giảm xuống theo chu khai thác tài nguyên của con
người.
Câu 9.Cho c dữ kiện sau :
(1) Một đầm nước mới xây dựng.
(2) Các vùng đất quanh đầm bị xói mòn, làm cho đáy đầm bị nông dần. Các loài sinh vật nổi ít
dần, các loài động vật chuyển vào sổng trong lòng đầm ngày một nhiều.
(3) Trong đầm ớc nhiều loài thuỷ sinh các tầng nước khác nhau, các loài rong rêu cây
cỏ mọc ven bờ đầm.
(4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng. Cỏ cây bụi dần dần đến sống trong đầm.
(5) Hình thành y bụi cây gỗ.
đồ nào sau đây thể hiện diễn thế đầm nước nông ?
A.(1)
(3)
(2)
(4)
(5). B.(1)
(3)
(2)
(5)
(4).
C.(1)
(2)
(3)
(4)
(5). D.(1)
(2)
(3)
(5)
(4).
Câu 10.Các nguyên tố phổ biến nhất trong thể sống
A.C,H,O,Fe. B.C,H,O,N. C.C,H,Ca,N. D.C,K,O,N.
Câu 11.Căn c vào những biến cố lớn về địa chất, khí hậu c hoá thạch điển hình, người ta đã chia
lịch sử phát triển sự sống thành các đại
A.Thái cổ
Cổ sinh
Tân sinh
Thái cổ
Nguyên sinh.
B.Tân sinh
Thái cổ
Trung sinh
Nguyên sinh
Cổ sinh.
C.Tân sinh
Trung sinh
Thái cổ
Nguyên sinh
Cổ sinh.
D.Tân sinh
Trung sinh
Cổ sinh
Nguyên sinh
Thái cổ .
Câu 12.Trình tự đúng về sự xuất hiện các dạng người cổ hóa thạch
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.Homo habilis Homo neanderthalensis Homo erectus.
B.Homo neanderthalensis Homo habilis Homo erectus.
C.Homo habilis Homo erectus Homo neanderthalensis.
D.Homo erectus Homo habilis Homo neanderthalensis.
Câu 13.Mối quan hệ hai loài nào sau đây thuộc quan hệ cộng sinh ?
A.Cỏ dại lúa. B.Tầm giử cây thân gỗ.
C.Giun đũa lợn. D.Nấm vi khuẩn lam tạo thành địa y.
Câu 14.Hai loài sống dựa vào nhau ,cùng lợi nhưng không bắt buộc phải nhau, biểu hiện của mối
quan hệ ?
A.Hội sinh. B.Hợp tác . C.Cạnh tranh. D.Cộng sinh.
Câu 15.Trong các dấu hiệu đặc trưng của quần thể, dấu hiệu nào quan trọng nhất ?
A.Tỉ lệ đực - cái. B.Cấu trúc tuổi. C.Mật độ. D.Tỉ lệ sinh sản - tử
vong.
Câu 16.Trong các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào không phải đặc trưng bản của quần thể ?
A.Đặc điểm phân bố. B.Mật độ. C.Độ đa dạng. D.Cấu trúc tuổi.
Câu 17. Hầu hết cây trồng nhiệt đới khoảng thuận lợi về nhiệt độ
A.25 40
o
C. B.18 32
o
C. C.20 30
o
C. D.25 30
o
C.
Câu 18.Hiện tượng khống chế sinh học dẫn đến
A.trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã.
B.sự phát triển của một loài nào đó trong quần xã.
C.sự tiêu diệt của một loài nào đó trong quần xã.
D.sự điều chỉnh khả năng cạnh tranh của các loài trong quần xã.
Câu 19.Phát biểu nào sau đây không đúng về mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần ?
A.Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hợp tác hội sinh.
B.Trong quan hệ hỗ trợ ít nhất một loài được hưởng lợi.
C.Trong quan hệ hỗ trợ dẫn đến sinh vật phải đấu tranh để tìm nguồn sống.
D.Trong quan hệ hỗ trợ, các loài đều lợi hoặc ít nhất không bị hại.
Câu 20.Trùng roi sống trong ruột mối quan hệ

Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 12 môn Sinh học

Bộ đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 12 có đáp án năm học 2020 - 2021 bao gồm 6 đề thi khác nhau có đáp án. Mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 12 tài liệu ôn thi học kì 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, do đội ngũ VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em làm quen với nhiều dạng đề khác nhau và ôn thi hiệu quả.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 12 có đáp án năm học 2020 - 2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh học 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 150
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh Học Xem thêm