Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Địa lí có đáp án năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT .....
TRƯỜNG THPT .......
(Đề 4 trang)
KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN ĐỊA 12
Thời gian làm bài: 45 phút; (Đề 40 câu)
Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 25, hãy cho biết vùng nào sau đây không có
trung tâm du lịch cấp quốc gia?
A. Tây Nguyên. B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đồng bằng Sông Hồng. D. Bắc Trung Bộ.
Câu 2: Khó khăn đối với việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cây công nghiệp,
cây ăn quả, cây đặc sản Trung du miền núi Bắc Bộ không phải
A. hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối.
B. kinh nghiệm trồng chế biến của người dân.
C. tình trạng thiếu nước về mùa đông.
D. mạng lưới sở chế biến nông sản.
Câu 3: Ý nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm nước ta?
A. Đem lại hiệu quả kinh tế cao. B. thế mạnh lâu dài.
C. nguồn lao động dồi dào. D. Thúc đẩy các ngành khác phát triển.
Câu 4: Khu vực mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước
A. dọc theo duyên hải miền Trung.
B. Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng vùng phụ cận.
C. đồng bằng sông Cửu Long.
D. Nam Bộ.
Câu 5: Cho biểu đồ:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM
CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 - 2014
Căn cứ vào biểu đồ, nhận xét nào dưới đây đúng về tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai
đoạn 1990 - 2014?
A. Sản lượng lúa cả năm của nước ta tăng trưởng bấp bênh.
B. Năng suất sản lượng lúa tăng nhanh, diện tích giảm.
C. Diện tích lúa cả năm nước ta xu hướng tăng liên tục.
D. Năng suất lúa cả năm của nước ta tăng liên tục.
Câu 6: Trung du và miền núi Bắc Bộ kiểu khí hậu đặc trưng
A. nhiệt đới m gió mùa, mùa đông m.
B. cận xích đạo, mùa h mưa phùn.
C. nhiệt đới m gió mùa, mùa đông lạnh.
D. cận nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh.
Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 22, trong giá trị sản xuất của công nghiệp
sản xuất hàng tiêu dùng năm 2007 ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất
A. dệt, may. B. da, giày.
C. giấy, in, văn phòng phẩm. D. lương thực.
Câu 8: Tiềm năng thuỷ điện lớn nhất của nước ta tập trung trên h thống sông nào sau đây?
A. Sông Hồng. B. Sông Mã. C. Sông Đồng Nai. D. Sông Thái
Bình.
Câu 9: Ý nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế Nhà nước?
A. Tỉ trọng trong cấu GDP ngày càng giảm.
B. Quản các ngành lĩnh vực kinh tế then chốt.
C. Tỉ trọng ngày càng tăng trong cấu GDP.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
D. Giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
Câu 10: Việc phát triển thuỷ điện sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển của vùng Trung
du miền núi Bắc Bộ, nhất lĩnh vực
A. khai thác chế biến lâm sản. B. khai thác chế biến thuỷ hải sản.
C. chế biến lương thực, cây công nghiệp. D. khai thác chế biến khoáng sản.
Câu 11: Cho biểu đồ:
GDP phân theo thành phần kinh tế của ớc ta, giai đoạn 2006 - 2014
Cho biết biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây đúng nhất về GDP phân theo thành
phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014?
A. Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
B. Quy GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
C. Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
D. Chuyển dịch cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
Câu 12: Cho bảng số liệu:
Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây hàng năm, giai đoạn 2005 - 2013
(Đơn vị: %)
Năm
Lúa
Ngô
Đậu tương
2005
100
100
100
2007
98,4
106,1
101,0
2010
100,7
103,4
134,6
2013
101,8
101,2
98,0
Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây
hàng năm, giai đoạn 2005 - 2013?
A. cột. B. kết hợp. C. miền. D. đường.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Địa năm 2020 - 2021

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh tài liệu Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Địa lí có đáp án năm học 2020 - 2021. Bộ tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, sẽ giúp các bạn học sinh sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối học kì II lớp 12 sắp tới.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Địa lí có đáp án năm học 2020 - 2021 nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Địa lí có đáp án năm học 2020 - 2021. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.308
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Địa Xem thêm