Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 có đáp án chi tiết - Đề 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đề ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2. Môn Toán Lớp 12
Câu 1: Trong không gian
Oxyz
, các vectơ đơn vị trên các trục
Ox
,
Oy
,
Oz
lần lượt
i
,
j
,
k
, cho điểm
3; 4;12M
? Mệnh đề nào sau đây đúng? .
.
. .
.
.
3 4 12OM i j k
. .
3 4 12OM i j k
.
Câu 2: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng đi qua điểm
3;1;2A
vuông góc với mặt
phẳng
3 5 0x y z
phương trình
.
. .
1 1 3
3 1 2
x y z
.
.
1 1 3
3 1 2
x y z
. .
.
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
1
5 1 2
x y z
.
2; 10;20n
. .
5;1; 2n
. .
2; 10;5n
. .
1 1
; 1;
5 2
n
.
Câu 4: Họ nguyên hàm của hàm số
2
3 2 3f x x x
.
3 2
x x C
. .
3 2
3x x x C
. .
6 2x C
. .
3 2
3 2 3x x x C
.
Câu 5:
2 1
e d
x
x
bằng
.
2 1
2e
x
C
. .
2 1
1
e
2
x
C
. .
2 1
1
e
2
x
C
. .
2 1
e
x
C
.
Câu 6: Cho hình phẳng
H
được giới hạn bởi các đường
0x
,
x
,
0y
cosy x
.
Tính thể tích
V
của khối tròn xoay tạo thành khi quay
H
xung quanh trục
Ox
được
tính theo công thức:
.
2
0
cos dV x x
. .
0
cos dV x x
.
.
0
cos dV x x
. .
2
0
cos dV x x
.
Câu 7: Trong không gian
Oxyz
, viết phương trình đường thẳng đi qua điểm
1;2;3A
vectơ chỉ phương
2; 1; 2
u
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
.
2 1 2
1 2 3
x y z
. .
.
.
2 1 2
1 2 3
x y z
. .
.
Câu 8: Nghiệm phức phần ảo dương của phương trình
2
2 5 0 z z
là:
.
1 2 i
. .
1 2  i
. .
1 2  i
. .
1 2 i
.
Câu 9: Cho các số phức
1
3 4 z i
,
2
5 2 z i
. Tìm số phức liên hợp
z
của số phức
1 2
2 3 z z z
.
8 2 z i
. .
8 2 z i
. .
21 2 z i
. .
21 2 z i
.
Câu 10: Phần thực của số phức
2 1 2i i
là:
.
0
. .
5
. .
3
. .
4
.
Câu 11: Cho hàm s
y f x
liên tục trên đoạn
;a b
. Công thức tính diện tích S của hình
phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
y f x
, trục hoành và hai đường thẳng
,x a x b
là:
.
2
b
a
S f x dx
. .
b
a
S f x dx
. .
b
a
S f x dx
. .
b
a
f x dx
.
Câu 12: Số phức
5 15
3 4
i
z
i
phần thực là:
.
3
. .
1
. .
3
. .
1
.
Câu 13: Cho hai m số
,y f x y g x
liên tục trên đoạn
;a b
. Công thức tính diện tích
hình phẳng giới hạn hai đồ thị của hai hàm số trên các đường thẳng
,x a x b
là:
.
d
b
a
f x g x x
. .
.
.
d d
b b
a a
f x x g x x
. .
d
b
a
f x g x x
.
Câu 14: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
1;9
, thỏa mãn
9
1
d 7f x x
5
4
d 3f x x
. Tính
giá trị biểu thức
4 9
1 5
d dP f x x f x x
.
.
3P
. .
4P
. .
10P
. .
2P
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 15: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
2;3;5A
. Tìm tọa độ điểm
A
hình chiếu vuông
góc của
A
lên trục
Oy
.
.
2;0;0A
. .
0;3;0A
. .
2;0;5A
. .
0;3;5A
.
Câu 16: Gọi
1
z
,
2
z
hai nghiệm của phương trình
2
2 10 13 0z z
, trong đó
1
z
phần ảo
dương.Số phức
1 2
2 4z z
bằng
.
1 15i
. .
15 i
. .
15 i
. .
1 15i 
.
Câu 17: Trong không gian
oxyz
, cho điểm
1; 4; 3A
2;5;2n
Phương trình mặt phẳng
P
đi qua điểm
A
nhận
2;5;2n
làm vectơ pháp tuyến là:
.
2 5 2 28 0x y z
. .
2 5 2 28 0x y z
.
.
4 3 28 0x y z
. .
4 3 28 0x y z
.
Câu 18: Tính tích phân
7
2
2dI x x
bằng
.
38
3
I
. .
670
3
I
. .
19I
. .
38I
.
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
1 1 2
:
1 2 1
x y z
d
. Đường thẳng đi qua
điểm
2;1; 1M
song song với đường thẳng
d
phương trình
.
2 1 1
1 2 1
x y z
. .
5 3
1 2 1
x y z
.
.
1 2 1
2 1 1
x y z
. .
2 1 1
1 1 2
x y z
.
Câu 20: Diện tích
S
của nh phẳng giới hạn bởi các đường
2x
y e
,
0y
,
0x
,
2x
được
biểu diễn bởi
a
e b
c
với
a
,
b
,
c
. Tính
3P a b c
.
.
1P
. .
3P
. .
5P
. .
6P
.
Câu 21: Số phức liên hợp
z
của số phức
4 6
1
i
z
i
.
1 5z i  
. .
2 10z i
. .
1 5z i  
. .
2 10z i
.
Câu 22: Trong không gian với h tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
S
tâm
1;2;1I
cắt mặt
phẳng
: 2 2 7 0P x y z
theo một đường tròn đường kính bằng
8
. Phương trình
mặt cầu

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán có đáp án

Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 - Đề số 2. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 có đáp án chi tiết - Đề 2 nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 Toán 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 có đáp án chi tiết - Đề 2. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Để giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 6.135
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán

    Xem thêm