Bộ đề thi học kì 2 Địa lí 12 có đáp án năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II
Môn: ĐỊA 12
Thời gian: 45 phút
Câu 1: Điều kiện thuận lợi nhất để Tây Nguyên trở thành vùng chuyên cây công nghiệp lâu
năm quy lớn nước ta
A. người dân truyền thống kinh nghiệm trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm.
B. nhu cầu của thị trường trong ngoài nước tăng nhanh, chính sách đầu của nhà nước.
C. đất ba dan màu mỡ, tầng phong hóa sâu, phân bố tập trung trên bề mặt cao nguyên
rộng lớn bằng phẳng.
D. sở hạ tầng mạng lưới giao thông vận tải đang được đầu ngày ng hiện đại.
Câu 2: Nhà máy thủy điện Yaly nằm trên sông nào?
A. Sông Xan. B. Sông Đồng Nai. C. Sông Ba. D. Sông Xrê Pôk.
Câu 3: Sự khác biệt về thế mạnh phát triển tổng hợp kinh tế biển giữa vùng Bắc Trung Bộ
Duyên hải Nam Trung Bộ được thể hiện nhất trong các ngành
A. khai thác khoáng sản, cảng biển. B. du lịch, khai thác khoáng sản.
C. ngư nghiệp, cảng biển. D. du lịch, ngư nghiệp.
Câu 4: Nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên s khác nhau về cấu cây công nghiệp lâu
năm, chăn nuôi gia súc giữa vùng Trung du miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
A. địa hình, khí hậu nguồn nước. B. địa hình, đất khí hậu
C. đất, địa hình nguồn nước. D. trình độ thâm canh sở hạ tầng.
Câu 5: Địa phương nào dưới đây không giáp tỉnh Hải Dương?
A. Hải Phòng. B. Bắc Giang C. Hà Nội. D. Quảng Ninh.
Câu 6: Cho biểu đồ sau:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự thay đổi cấu dân số phân theo nhóm tuổi năm 1999 2014.
B. cấu dân số phân theo nhóm tuổi năm 1999 2014.
C. Tốc độ tăng trưởng dân số phân theo nhóm tuổi năm 1999 2014.
D. Tình hình dân số phân theo nhóm tuổi năm 1999 2014.
Câu 7: Ý nghĩa quan trọng nhất của việc phát triển kinh tế các đảo, quần đảo
A. góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì đa dạng sinh học.
B. tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
C. tạo ra sự chuyển dịch cấu kinh tế, tạo thế phát triển kinh tế liên hoàn.
D. khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển thềm lục địa quanh đảo.
Câu 8: Nhận định nào sau đây không đúng với vùng Trung du miền núi Bắc Bộ ?
A. vùng lãnh thổ diện tích lớn nhất cả nước
B. vùng đông dân trữ lượng than nâu lớn nhất cả nước.
C. vùng các cửa khẩu quốc tế lớn nhất cả nước.
D. vùng nhiều tỉnh, thành phố thuộc Trung ương nhất cả nước.
Câu 9: Cho bảng số liệu: GDP CỦA NƯỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TỂ
(Đơn vị: tỉ đồng)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Năm
Tổng số
Nông-lâm-thủy sản
Dịch vụ
2000
441646
108356
171070
2010
1887082
396576
797155
2014
3541828
696696
1537197
(Nguồn: Niên giám thống Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống , 2016)
Để thể hiện quy GDP của nước ta phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2000 2014,
biểu đồ nào thích hợp nhất?
A.
Miền.
B.
Đường
C.
Tròn
D.
Cột chồng
Câu 10: Phương hướng trọng tâm trong chuyển dịch cấu kinh tế đồng bằng sông Hồng
A. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.
B. đẩy mạnh phát triển ngành du lịch các ngành dịch vụ.
C. đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
D. phát triển hiện đại hóa công nghiệp chế biến, các ngành công nghiệp khác dịch vụ
gắn với yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hàng hóa.
Câu 11: Nhận định nào sau đây đúng về biển Đông nước ta?
A. yếu tố quy định khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa.
B. diện tích khoảng 3,477 triệu km
2
.
C. Tiếp giáp với vùng biển của các nước Đông Nam Á Trung Quốc.
D. lợi thế quan trọng để nước ta đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế.
Câu 12: Ý nghĩa quan trọng nhất của việc hình thành cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp
Bắc Trung Bộ
A. giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
B. góp phần chuyển dịch cấu thành phần kinh tế, bảo vệ môi trường.
C. tăng cường các mối giao lưu với các quốc gia vùng kinh tế lân cận.
D. góp phần tạo ra cấu ngành, tạo thế liên hoàn trong phát triển cấu kinh tế theo
không gian lãnh thổ.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Địa năm 2020 - 2021

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh Bộ đề thi học kì 2 Địa lí 12 có đáp án năm học 2020 - 2021. Bộ tài liệu gồm 7 đề thi khác nhau có đáp án đi kèm, sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì II lớp 12 sắp tới đạt kết quả cao.

Bộ đề thi học kì 2 Địa lí 12 có đáp án năm học 2020 - 2021 nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi học kì 2 Địa lí 12 có đáp án năm học 2020 - 2021. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 126
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Địa Xem thêm