Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021 được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Để tham khảo thêm nhiều đề thi và tài liệu học tập hay khác, trao đổi với thầy cô và giáo viên, mời các bạn tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12.

1. Ma trận đề kiểm tra cuối kì 2 môn Sinh 12

STT

Chủ đề

Mức độ nhận thức

Tổng số câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

1

Nguồn gốc sự sống

Các giai đoạn phát sinh sự sống trên Trái đất: Tiến hóa hóa học, Tiến hóa tiền sinh học, Tiến hóa sinh học

Số câu

1

1

2

Sựu phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Liệt kê các đại địa chất và sinh vật điển hình trong các đại

Số câu

1

1

2

3

Sự phát sinh loài người

Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

Số câu

2

1

3

4

Môi trường và các nhân tố sinh thái

- Các loại môi trường sống phổ biến

- Các nhóm nhân tố sinh thái

- Giới hạn sinh thái, ổ sinh thái

- Bài tập sinh thái học về tổng nhiệt hữu hiệu

Số câu

2

1

1

4

5

Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Khái niệm và xác định ví dụ về quần thể sinh vật

Số câu

1

1

2

6

Các đặc trưng cơ bản của quần thể

- Tỉ lệ giới tính

- Sự phân bố cá thể của quần thể

- Mật độ cá thể của quần thể

Số câu

2

1

1

4

7

Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tt)

- Kích thước của quần thể

- Những nhân tố ảnh hưởng đến kích thước của quần thể

Số câu

1

1

1

3

8

Biến động số lượng cá thể của quần thể

- Biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kì, không theo chu kì, phân việt các ví dụ

- Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể

- Ứng dụng biến động số lượng cá thể

Số câu

1

1

1

3

9

Quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã

- Khái niệm quần xã, xác định các ví dụ về quần xã sinh vật

- Các đặc trưng cơ bản của quần xã

- Quan hệ giữa các loài trong quần xã: đặc điểm, ví dụ

Số câu

2

2

1

5

10

Diễn thế sinh thái

- Các loại diễn thế sinh thái, xác định ví dụ về các loại diễn thế sinh thái

- Nguyên nhân diễn thế sinh thái

Số câu

1

1

1

3

Tổng số câu

14

10

6

30

2. Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Sinh 12

SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

(Đề có 4 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN SINH 12A

Thời gian làm bài: 45 Phút

Đề 001

Câu 1: Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã là do

A. mỗi loài có nhu cầu ánh sáng khác nhau nên sự phân tầng giúp tăng khả năng sử dụng nguồn sống.

B. các loài có nhu cầu nhiệt độ khác nhau nên sự phân tầng làm giúp tiết kiệm diện tích.

C. nhu cầu làm giảm sự cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích.

D. sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.

Câu 2: Mối quan hệ vật kí sinh - vật chủ và mối quan hệ vật dữ - con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

A. Đều là mối quan hệ đối kháng giữa hai loài.

B. Loài bị hại luôn có số lượng cá thể nhiều hơn loài có lợi.

C. Loài bị hại luôn có kích thước cá thể nhỏ hơn loài có lợi.

D. Đều làm chết các cá thể của loài bị hại.

Câu 3: Trên đồng cỏ, các con bò đang ăn cỏ. Bò tiêu hóa được cỏ nhờ các vi sinh vật sống trong dạ cỏ. Các con chim sáo đang tìm ăn các con rận sống trên da bò. Khi nói về quan hệ giữa các sinh vật trên, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quan hệ giữa rận và bò là quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác.

B. Quan hệ giữa chim sáo và rận là quan hệ hội sinh.

C. Quan hệ giữa bò và vi sinh vật và quan hệ cộng sinh.

D. Quan hệ giữa vi sinh vật và rận là quan hệ cạnh tranh.

Câu 4: Môi trường sống của sinh vật gồm có:

A. Đất, nước, không khí                        B. Đất, nước, không khí, sinh vật

C. Đất, nước, trên cạn, sinh vật            D. Đất, nước, không khí, trên cạn

Câu 5: Nhân tố nào là nhân tố sinh thái hữu sinh?

A. Độ ẩm.              B. Ánh sáng.               C. Vật ăn thịt.              D. Nhiệt độ.

Câu 6: Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lý đối vối cơ thể sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là

A. Khoảng chống chịu.                        B. Ổ sinh thái.

C. Giới hạn sinh thái.                           D. Khoảng thuận lợi.

Câu 7: Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy ở thời điểm ban đầu có 15000 cá thể. Quần thể này có tỉ lệ sinh là 12%/năm, tỉ lệ tử vong là 8%/năm, tỉ lệ xuất cư là 2%/năm. Sau hai năm số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán là

A. 15660.                      B. 15020.                  C. 15060.               D. 15606.

Câu 8: Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

A. Chim ở Trường Sa                                   B. Cây hạt kín ở rừng Bạch Mã

C. Cá chép và cá vàng trong bể cá cảnh.    D. Gà Lôi ở rừng Kẻ Gỗ

Câu 9: Một loài sâu có nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển là 2oC, thời gian một vòng đời ở 30oC là 20 ngày. Một vùng có nhiệt độ trung bình 22oC thì thời gian một vòng đời của loài này tính theo lý thuyết sẽ là

A. 30 ngày.              B. 28 ngày.              C. 25 ngày.             D. 15 ngày.

Câu 10: Hai nhân tố đóng vai trò quyết định tốc độ tăng trưởng của quần thể là

A. mức sinh sản và mức nhập cư.             B. mức tử vong và mức xuất cư.

C. mức sinh sản và mức tử vong.              D. mức sinh sản và mức xuất cư.

Câu 11: Dựa vào những biến đổi về địa chất, khí hậu, sinh vật. Người ta chia lịch sử phát sinh, phát triển của sự sống trái đất thành các đại theo thời gian từ trước đến nay là

A. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh.

B. đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh

C. đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh.

D. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh.

Câu 12: Sự xuất hiện của thực vật có hoa diễn ra vào:

A. Đại thái cổ         B. Đại cổ sinh           C. Đại trung sinh         D. Đại tân sinh

Câu 13: Khi nói về kích thước quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.

(2) Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này là khác nhau giữa các loài.

(3) Kích thước quần thể (tính theo số lượng cá thể) luôn tỉ lệ thuận với kích thước của cá thể trong quần thể.

(4) Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng cao

A. 1                    B. 3                      C. 2                   D. 4

Câu 14: Quá trình phát sinh, phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:

(1) Tiến hóa tiền học          (2) Tiến hóa hóa học        (3) tiến hóa sinh học.

Các giai đoạn diễn ra theo trình tự đúng là

A. (1) → (2) → (3)    B. (3) → (2) → (1)      C. (2) → (1) → (3)      D. (2) → (3) → (1)

Câu 15: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng tỏ gì?

A. Vượn người không có quan hệ họ hàng với người

B. Người và vượn người có chung nguồn gốc

C. Người có nguồn gốc từ vượn người

D. Chúng có quan hệ thân thuộc, gần gũi

Câu 16: Trong các loài động vật sau đây loài có quan hệ gần đến xa người nhất là

A. Tinh tinh → khỉ sóc→gôrila→vượn.            B. tinh tinh →gôrila→ khỉ sóc→vượn.

C. Tinh tinh → gôrila→vượn→khỉ sóc.            D. tinh tinh → khỉ sóc→vượn→gôrila.

Câu 17: Con người đã nhanh chóng trở thành loài thống trị trong tự nhiên, có ảnh hưởng nhiều đến sự tiến hóa của các loài khác và có khả năng điều chỉnh hướng tiến hóa của chính mình nhờ

A. Tiến hóa nhỏ.                             B. Tiến hóa văn hóa.

C. Tiến hóa sinh học.                      D. Tiến hóa lớn.

Câu 18: Khi nói về kích thước quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.

(2) Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này là khác nhau giữa các loài.

(3) Kích thước quần thể (tính theo số lượng cá thể) luôn tỉ lệ thuận với kích thước của cá thể trong quần thể.

(4) Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng cao

A. 3                        B. 2                      C. 1                      D. 4

Câu 19: Một trong những đặc trưng cơ bản của quần xã là

A. Thành phần loài.         B. Mật độ.         C. Kích thước.          D. Kiểu tăng trưởng.

Câu 20: Ví dụ nào sau đây phản ánh sự biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kỳ?

A. Còng còng xuất hiện nhiều ở bãi cát khi thủy triều lên.

B. Ếch có nhiều vào mùa mưa.

C. Số lượng cá cơm ở vùng biển Peru cứ 9 – 10 năm lại giảm mạnh.

D. Lợn chết hàng loạt do dịch tả Châu Phi.

Câu 21: Biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kì xảy ra:

A. Do sự tác động của con người

B. Do những thay đổi có chu kì của điều kiện môi trường

C. Do sự đột biến của quần thể.

D. Do những thay đổi một cách đột ngột do điều kiện bất thường của thời tiết

Câu 22: Có 4 quần thể của cùng một loài được kí hiệu là A, B, C, D với số lượng cá thể và diện tích môi trường sống tương ứng như sau:

Quần thể

Số lượng cá thể

Diện tích môi trường sống (ha)

Quần thể

Số lượng cá thể

Diện tích môi trường sống (ha)

A

250

35

C

198

38

B

325

28

D

228

25

Sắp xếp các quần thể trên theo mật độ giảm dần là

A. C → A → B → D.                      B. B → A → D → C.

C. B → D → A → C.                     D. C → A → D → B

Câu 23. Khi nói về ứng dụng của việc nghiên cứu biến động số lượng các quần thể sinh vật trong nông nghiệp, có bao nhiêu tác dụng sau là đúng?

I. Xác định nhu cầu nước tưới, phân bón phù hợp với từng loại cây trồng giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

II. Ban hành các quy định về kích thước đánh bắt tối thiểu tại các vùng biển để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

III. Chủ động tiêm phòng cho các đàn vật nuôi trước khi mùa dịch bệnh bùng phát.

IV. Có các biện pháp để bảo tồn và phát triển hợp lý các loài thiên địch.

A. 1.                           B. 2.                         C. 4.                        D. 3.

Câu 24: Cho hình ảnh về các giai đoạn của một quá trình diễn thế sinh thái và các phát biểu sau đây:

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021

I. Quá trình này là quá trình diễn thế nguyên sinh.

II. Thứ tự đúng của các giai đoạn là a → e → c → b → d.

III. Giai đoạn a được gọi là quần xã sinh vật tiên phong.

IV. Quần xã ở giai đoạn d có độ đa dạng cao nhất.

Phát biểu đúng là

A. (I)                 B. (II), (III) và (IV).              C. (I) và (II).             D. (I) và (III)..

Câu 25: Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

B. Phân bố ngẫu nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

C. Phân bố đồng đều có ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

D. Phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 26: Cho các ví dụ

(1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường.

(2) Cây tầm gửi kí sinh trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(3) Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(4) Nấm sợi và vi khuẩn lam cộng sinh trong địa y.

Những ví dụ thể hiện mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã sinh vật là

A. (2) và (3).             B. (3) và (4).            C. (1) và (4).            D. (1) và (2).

Câu 27: Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu rừng ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Sự kiện trên minh họa cho quá trình

A. diễn thế nguyên sinh.                        B. diễn thế thứ sinh.

C. diễn thế suy thoái.                            D. diễn thế phân hủy.

Câu 28: Tỉ lệ giới tính là?

A. Tỉ số giữa số lượng cá thể đực và cá thể cái trong quần thể.

B. Tỉ số giữa số lượng cá thể đực trên tổng số cá thể trong quần thể.

C. Tỉ số giữa số lượng cá thể cái trên tổng số cá thể trong quần thể..

D. Không xác định được vì chúng thay đổi liên tục.

Câu 29: Kiểu phân bố đồng đều cá thể trong quần thể

A. Thường gặp trong điều kiện sống đồng đều và khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

B. Ít gặp trong tự nhiên, chỉ xuất hiện trong điều kiện sống đồng đều, các cá thể không có tính lãnh thổ cao.

C. Thường gặp trong tự nhiên, chỉ xuất hiện trong điều kiện sống đồng đều, các cá thể có tính lãnh thổ cao.

D. Ít gặp trong tự nhiên, chỉ xuất hiện trong điều kiện sống không đồng đều, các cá thể có tính lãnh thổ cao.

Câu 30: Cho các phát biểu sau về diễn thế sinh thái:

I. Sự biến đổi của môi trường là nhân tố khởi động, còn quần xã sinh vật mới là động lực chính cho quá trình diễn thế.

II. Quần xã đỉnh cực có tổng số sinh khối lớn nhưng sản lượng sinh vật sơ cấp tinh giảm so với quần xã trước đó.

III. Trong điều kiện môi trường tương đối ổn định, loài ưu thế làm biến đổi môi trường mạnh và tiếp tục được duy trì vị trí ưu thế của mình.

IV. Sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã là nguyên nhân bên trong dẫn đến diễn thế sinh thái.

Số phát biểu đúng là

A. 1.                         B. 3.                           C. 2.                           D. 4.

---------------------Hết--------------------

3. Đáp án đề kiểm tra cuối kì 2 môn Sinh 12

Mã đề 601

Mã đề 702

Mã đề 803

Mã đề 904

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

D

1

C

1

B

1

A

2

A

2

A

2

C

2

C

3

C

3

B

3

B

3

B

4

C

4

D

4

C

4

B

5

C

5

A

5

D

5

C

6

A

6

B

6

A

6

A

7

D

7

B

7

D

7

D

8

D

8

D

8

D

8

A

9

B

9

D

9

C

9

D

10

C

10

D

10

A

10

A

11

A

11

C

11

C

11

B

12

C

12

A

12

D

12

C

13

B

13

A

13

C

13

C

14

C

14

B

14

B

14

D

15

D

15

D

15

A

15

A

16

C

16

A

16

A

16

B

17

B

17

B

17

B

17

C

18

A

18

B

18

B

18

B

19

A

19

C

19

B

19

A

20

D

20

B

20

D

20

D

21

D

21

A

21

C

21

B

22

C

22

C

22

A

22

A

23

D

23

D

23

D

23

B

24

A

24

D

24

D

24

C

25

D

25

D

25

C

25

D

26

B

26

C

26

A

26

A

27

B

27

C

27

A

27

D

28

A

28

A

28

B

28

D

29

A

29

B

29

C

29

C

30

B

30

A

30

A

30

C

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh học 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 351
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh Học Xem thêm