Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
S GD&ĐT CÀ MAU
TRƯNG THPT PHAN NGC
HIN
KIM TRA HC K II - NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN VT LÝ 12
Thi gian làm bài: 45 phút; (Đề có 30 câu)
Câu 1: Chọn câu đúng: Ánh sáng huỳnh quang .
A. hầu như tắt ngay sau khi tt ánh sáng kích thích.
B. do các tinh th phát ra sau khi đưc kích thích bng ánh sáng thích hp.
C. tn ti mt thi gian sau khi tt ánh sáng kích thích.
D. có bưc sóng nh hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
Câu 2: Ánh sáng đơn sắc.
A. ch b tán sc khi truyền qua lăng kính.
B. có mt màu nht đnh và không b tán sc.
C. không b khúc x khi truyền qua lăng kính.
D. ch có mt bước sóng xác định trong khong t 0,38 m đến 0,76 m.
Câu 3: Trong nguyên tử Hyđrô với r
0
là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của
êlectrôn không thể là.
A. 16r
0
. B. 9r
0
. C. 12r
0
. D. 25r
0
.
Câu 4: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng.
A. cùng s prôtôn. B. cùng s nơtron. C. cùng khi lưng. D. cùng s
nuclôn.
Câu 5: Khi nói v tia hng ngoi và tia t ngoi, phát biu nào sau đây đúng?.
A. Tia hng ngoi và tia t ngoi đều y ra hin tượng quang đin đi vi mi kim
loi.
B. c sóng ca tia hng ngoi ln hơn bước sóng ca tia t ngoi.
C. Mt vt b nung nóng phát ra tia t ngoi, khi đó vt không phát ra tia hng ngoi.
D. Tia hng ngoi và tia t ngoi đều làm ion hóa mnh các cht khí.
Câu 6: Sắp các tia sau theo thứ tự giảm dần của tần số: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia
X, ánh sáng đơn sắc đỏ.
Mã đề 102
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
A. Tia hng ngoi, tia X, tia t ngoại, ánh sáng đỏ.
B. Tia X, tia hng ngoi, ánh sáng đ, tia t ngoi.
C. Tia t ngoi, tia X, tia hng ngoại, ánh sáng đỏ.
D. Tia X, tia t ngoại, ánh sáng đỏ, tia hng ngoi.
Câu 7: Để xác định nhit đ ca ngun sáng bng phép phân tích quang phổ, người ta
da vào yếu t nào sau đây.
A. quang ph vch phát x.
B. s phân b năng lưng trong quang ph.
C. quang ph hp thu.
D. quang ph liên tc.
Câu 8: Mạch dao động của máy thu tuyến cuộn L=25H. Để thu được sóng
tuyến có bước sóng 100m thì điện dung C có giá trị.
A. 1,126.10
-10
F. B. 112,6pF.
C. 1,126pF. D. 1,126nF.
Câu 9: Mạch dao động ca máy phát sóng vô tuyến có độ t cm 2,5 μH, đin dung 40
nF. Cho c = 3.10
8
m/s. Mch này có th phát ra sóng vô tuyến nào.
A. Sóng ngn. B. Sóng dài.
C. Sóng trung. D. Sóng cc ngn.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10: Nguyên tử Hyđrô ở trạng thái kích thích, khi đó êlectrôn chuyển động trên qu
đạo có bán kính 47,7.10
-11
m. Biết bán kính Bo là r
0
= 5,3.10
-11
m. êlectrôn ở trên quỹ đạo.
A. N. B. M. C. K. D. L.
Câu 11: So với hạt nhân
, hạt nhân
40
20
Ca
có nhiều hơn.
A. 6 nơtrôn và 5 prôtôn. B. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.
C. 5 nơtrôn và 6 prôtôn. D. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.
Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng . Trên màn hứng vân ta thấy
khoảng cách giữa 10 vân liên tiếp nhau là 9 mm. Khoảng cách ngn nht từ vân sáng bậc
3 đến vân tối thứ 8 là.
A. 4,5 mm. B. 10,5 mm. C. 9 mm. D. 23 mm.
Câu 13: Chiếu bức xạ đơn sắc có tần số f
1
= 0,74.10
15
Hz vào một tấm kim loại thì vận
tốc đầu cực đại của electron quang điện là v
1
. Thay bức xạ trên bằng bức xạ khác có tần
số là f
2
= 1,6.10
15
Hz thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là v
2
, với v
2
=
2v
1
. Công thoát của electron ra khỏi kim loại đó là.
A. 3,0.10
-19
J. B. 3,5.10
-19
J. C. 5,1.10
-19
J. D. 4,8.10
-
19
J.
Câu 14: Cho hằng số Plăng h = 6,625.10
−34
J.s; c = 3.10
8
m/s; 1 eV = 1,6.10
−19
J. Khi
electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng E
n
= − 0,85 eV
sang quĩ đạo dừng có năng lượng E
m
= − 13,60 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ điện từ
có bước sóng.
A. 0,0974 μm. B. 0,4340 μm. C. 0,6563 μm. D. 0,4860
μm.
Câu 15:
Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 ở cùng một bên vân trung
tâm là:
A. x = 5i. B. x = 3i. C. x = 6i. D. x = 4i.
Câu 16: Kim loại làm catốt một tế bào quang điện công thoát electron A = 2,2eV.
Chiếu vào tế bào quang điện bức xạ
= 0,44
m. Vận tốc ban đầu cực đại của quang
electron có giá trị bằng.
A. 0,468.10
9
m/s. B. 0,468.10
-7
m/s. C. 0,468.10
5
m/s. D.
0,468.10
6
m/s.
Câu 17: y phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?.
A. Mch khuếch đi. B. Mch biến điệu.
C. Mch phát sóng cao tn. D. Mch tách sóng.

Đề thi cuối học kì II lớp 12 môn Vật lý có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021. Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 12 bám sát chương trình học sẽ giúp các em học sinh sẵn sàng cho bài thi sắp diễn ra.

Để tham khảo thêm nhiều đề thi và tài liệu học tập hay khác, trao đổi với thầy cô và giáo viên, mời các bạn tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 367
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật Lý Xem thêm