Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Phú Lâm, TP HCM năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM
------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII NĂM HỌC 2020 2021
MÔN: VẬT LÝ 12
Thời gian làm bài: 50 phút
ĐỀ 482
Câu 1:
Hạt nhân
A
Z
X
phóng xạ
tạo ra hạt nhân Y. Phương trình phản ứng có dạng
A.
A A 2
Z Z 4
X Y
B.
A A 4
Z Z 2
X Y
C.
A A 4
Z Z 4
X Y
D.
A A 2
Z Z 2
X Y
Câu 2:
Cần chiếu ánh sáng bước sóng dài nhất là 0,40
m để gây ra hiện tượng quang
điện trên mặt lớp vônfram. Công thoát của êlectron ra khỏi vônfram
A. 2,5eV B. 3,3eV C. 3,1 eV D. 5,2eV
Câu 3: Trong trường hợp o sự quang phát quang?
A. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường.
B.
Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm nh đỏ.
C. Ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ các cọc tiêu trên đường núi khi ánh ng đèn
ôtô chiếu vào.
D.
Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quảng cáo lúc ban ngày.
Câu 4: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng
A. ánh sáng sóng ngang. B. ánh sáng sóng điện từ.
C. ánh sáng thể b tán sắc D. ánh sáng bản chất sóng.
Câu 5: Năng lượng liên kết riêng năng lượng liên kết
A.
tính riêng cho hạt nhân ấy.
B.
của một cặp prôtôn-prôtôn.
C. tính cho một nuclôn. D. của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron)
Câu 6:
Để so sánh độ bền vững của các hạt nhân người ta dùng đại lượng:
A. Năng lượng liên kết giữa hạt nhân lớp vỏ nguyên tử.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
B.
Năng lượng liên kết tính cho một hạt nhân
C.
Năng lượng liên kết giữa hai nuclôn
D. Năng lượng liên kết tính trên một nuclôn
Câu 7:
Bút laze ta dùng để ch bảng thuộc loại laze
A. khí B. rắn C. lỏng D. bán dẫn
Câu 8:
Gọi m
p
, m
n
, m
X
lần lượt khối lượng của hạt proton, notron hạt nhân
A
Z
X
. Độ
hụt khối khi các nulcon ghép lại tạo thành hạt nhân
A
Z
X
m được tính bằng biểu thức
A.
m = Zm
p
+ (A
Z)m
n
Am
X
B.
m = Zm
p
+ (A
Z)m
n
m
X
C. m = Zm
p
+ (A Z)m
n
+ m
X
D. m = Zm
p
+ (A Z)m
n
+ Am
X
Câu 9: Một hạt nhân
5
3
Li
năng ợng liên kết bằng 26,3MeV. Biết khối lượng proton
m
p
= 1,0073u, khối lượng notron m
n
= 1,0087u, 1u = 931MeV/c
2
. Khối lượng nghỉ của hạt
nhân
bằng
A.
5,0111u
B.
4,7179u
C.
4,6916u
D.
5,0675u
Câu 10:
Biết các kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm giới hạn quang điện lần lượt
0,26µm; 0,3µm; 0,35µm 0,36µm. Chiếu ánh sáng nhìn thấy lần lượt vào 4 tấm kim
loại trên. Hiện ợng quang điện sẽ không xảy ra kim loại
A.
bạc, đồng, kẽm, nhôm
B.
bạc, đồng
C.
bạc, đồng, kẽm
D.
bạc
Câu 11:
Trong quang phổ vạch của hiđro, gọi d
1
khoảng cách giữa mức L M, d
2
khoảng cách giữa mức M N. Tỉ số giữa d
2
d
1
A. 2,4 B. 0,7 C. 1 D. 1,4
Câu 12: Cho hạt nhân
A
Z
X
. Gọi số Avogadro N
A
.Số hạt nhân X trong m (gam) bằng
A.
A
AN
m
B.
A
mN
A
C.
A
m N
D.
A
m A N
Câu 13:
Trong thí nghiệm Y-âng, tại vị trí vân tối thì
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
Độ lệch pha của hai sóng từ hai nguồn kết hợp thỏa mãn
(2k 1)
2
với k
Z
B.
Hai ng đến từ hai nguồn kết hợp vuông pha với nhau
C.
Hiệu quang trình đến hai nguồn kết hợp thỏa mãn:
2 1
d d (2k 1)
2
với k
Z
D. Hiệu khoảng cách đến hai nguồn kết hợp thỏa n
2 1
d d (2k 1)
với k
Z
Câu 14:
Công thoát là
A.
năng lượng tối thiểu của photon bức x kích thích để có thể gây ra hiện ợng quang
điện
B. động ng ban đầu của các electron quang điện
C. năng ợng cần thiết cung cấp cho các electron nằm u trong tinh thể kim loại để
chúng thoát ra khỏi tinh thể.
D.
năng lượng cung cấp cho c electron để cho chúng thoát ra khỏi mạng tinh thể kim
loại
Câu 15: Trong nguyên t hiđrô, bán kính Bo r
0
= 5,3.10
-11
m. n kính quỹ đạo dừng M
A. 132,5.10
-11
m. B. 47,7.10
-11
m. C. 84,8.10
-11
m. D. 21,2.10
-11
m.
Câu 16: Trong các công thức nêu dưới đây công thức nào công thức Anhxtanh?
A.
2
0 ax
2
m
mv
hf A
B.
2
2
mv
hf A
C.
2
2
mv
hf A
D.
2
0 ax
2
m
mv
hf A
Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn sóng bước sóng 380nm; khoảng
cách giữa hai khe hẹp 2mm; khoảng cách giữa hai khe đến màn 2 m. Khoảng vân
A. 3 mm B. 0,38 mm C. 0,54 mm D. 0,62 mm
Câu 18: trạng thái dừng, mỗi electron chuyển động quanh hạt nhân trên qu đạo có bán
kính
A. giảm dần B. xác định C. tăng dần D. giảm rồi tăng

Đề thi cuối học kì II lớp 12 môn Vật lý có đáp án

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Phú Lâm, TP HCM năm học 2020 - 2021 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 12 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý có đáp án, sẽ giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 sắp diễn ra.

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Phú Lâm, TP HCM năm học 2020 - 2021 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Phú Lâm, TP HCM năm học 2020 - 2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 497
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật Lý Xem thêm