Bộ đề thi cuối học kì 2 Vật lý 12 năm 2021 có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II
Môn: VẬT 12
Thời gian: 45 phút
Câu 1:   
A.       B.      
C.         D.      
Câu 2:                 
      A.
LC
B.
LC
C.

LC
D.  
LC
Câu 3:                
   
           
                   
   
A.     B.     C.     D.    
Câu 4:   
          
                
D

A.  B.  C.  D. 
Câu 5:                
         

      


 
          
          
     
     




     
                 
   
A.  B.  C.  D. 
Câu 6:         
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.  
B.   C.    D. 
 
Câu 7:              
A.    B.     C.      D. 
  
Câu 8:                
                
                    
                 
A.   B.   C.   D.  
Câu 9:                  
        
         

                  
     
A.
s
B.
s
C.
s
D.

s
Câu 10:  
20
10
Ne
  
Ne
m 19,986950u
 
p n
m 1,00728u; m 1,00866u;
2
1u 931,5MeV / c
     
20
10
Ne

    
A.  B. 
C.  D. 
Câu 11:         
A.    B.    C.     D. 
 
Câu 12:               
  


             
        



    
A.   
 B.   

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C.   
 D.   

Câu 13: 
o
p


    
o
p


He
X
A
Z
  
A.

 b
p
B.
b
p


C.
e
D.

 b
p
Câu 14:              
A.     B.     
C.    D.   
Câu 15:                
   

n
          
                 
                
A. 
m
B. 
m
C. 
m
D. 
m
Câu 16:                
              
m
  
                
A.    B.    C.    D.   
Câu 17:               
                 
                 
A.  B.  C.  D. 
Câu 18:   
t
           
  
t
         A.  B. 
C.  D. 
Câu 19:         
 
  
       
           
A.           B.    
C.     
D.     

Đề thi cuối học kì II lớp 12 môn Vật lý có đáp án

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Bộ đề thi cuối học kì 2 Vật lý 12 năm 2021 có đáp án do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Bộ Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 12 bao gồm 4 đề thi khác nhau, được biên soạn bám sát chương trình học sẽ giúp các em học sinh sẵn sàng cho bài thi học kì 2 sắp diễn ra.

Bộ đề thi cuối học kì 2 Vật lý 12 năm 2021 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi cuối học kì 2 Vật lý 12 năm 2021 có đáp án, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.088
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật Lý Xem thêm