Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016 có đáp án đi kèm là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, từ đó đạt được điểm số cao trong kì thi học kì II sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

-------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 LỚP 12

MÔN SINH; NĂM HỌC 2015 – 2016

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm 03 trang)

----------------------

Mã đề thi 132

Câu 1: Trong các đặc trưng sau đây, đặc trưng nào là đặc trưng của quần xã sinh vật?

A. Sự phân bố của các loài trong không gian.

B. Số lượng cá thể cùng loài trên một đơn vị diện tích hay thể tích.

C. Tỉ lệ giới tính.

D. Nhóm tuổi.

Câu 2: Các cây thông sống gần nhau có hiện tượng liền rễ, chúng có thể chia sẻ nguồn nước và muối khoáng cho nhau. Đây là ví dụ về hiện tượng

A. cạnh tranh cùng loài. B. hội sinh.

C. hỗ trợ cùng loài. D. cộng sinh.

Câu 3: Khi nói về sự hình thành loài bằng con đường sinh thái, điều nào sau đây không đúng?

A. Trong cùng một khu vực địa lí, từ một loài ban đầu có thể hình thành nhiều loài mới.

B. Sự hình thành loài mới không cần có các trở ngại về mặt địa lí.

C. Sự hình thành loài mới chịu tác động của các nhân tố tiến hóa.

D. Thường hay xảy ra với các loài có khả năng di động xa.

Câu 4: Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

A. quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.

B. các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.

C. các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

D. quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hóa về mức độ thành đạt sinh sản.

Câu 5: Tại sao phần lớn đột biến gen có hại nhưng nó vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa?

A. Gen đột biến có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng lại có lợi trong tổ hợp gen khác.

B. Tần số đột biến gen trong tự nhiên rất nhỏ nên tác hại của đột biến gen là không đáng kể.

C. Chọn lọc tự nhiên luôn đào thải hoàn toàn các gen lặn có hại.

D. Đột biến gen luôn tạo ra kiểu hình mới thích nghi với môi trường.

Câu 6: Khi nói về giai đoạn tiến hóa hóa học trong quá trình phát sinh, phát triển sự sống trên Trái Đất, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dưới tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên, một số chất vô cơ kết hợp với nhau tạo thành các chất hữu cơ đơn giản.

B. Các chất hữu cơ đầu tiên được hình thành trong điều kiện khí hậu nguyên thủy của Trái Đất bằng con đường hóa học.

C. Các chất hữu cơ đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất là nhờ quá trình tổng hợp sinh học.

D. Các chất hữu cơ đơn giản có thể kết hợp với nhau tạo nên các đại phân tử hữu cơ trong những điều kiện nhất định.

Câu 7: Dạng cách li nào sau đây đánh dấu loài mới đã được hình thành?

A. Cách li sinh thái. B. Cách li địa lí. C. Cách li sinh sản. D. Cách li tập tính.

Câu 8: Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh là sự biến tướng của quan hệ con mồi – vật ăn thịt.

B. Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn không thể chung sống trong cùng một sinh cảnh.

C. Trong tiến hóa, các loài trùng nhau về ổ sinh thái thường hướng đến sự phân li về ổ sinh thái.

D. Quan hệ cạnh tranh giữa các loài trong quần xã được xem là một trong những động lực của quá trình tiến hóa.

Câu 9: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các biến dị đều di truyền được và là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.

B. Các biến dị đều ngẫu nhiên, không xác định.

C. Biến dị đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường sống.

D. Đột biến gen là một loại biến dị di truyền.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng về các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hóa của sinh vật?

A. Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng vốn gen của quần thể.

B. Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng sự đa dạng di truyền của sinh vật.

C. Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định.

D. Yếu tố ngẫu nhiên luôn đào thải hết các alen trội và lặn có hại ra khỏi quần thể, chỉ giữ lại alen có lợi.

Câu 11: Hiện tượng động vật từ nước di cư lên cạn hàng loạt xảy ra ở thời kì nào?

A. Kỉ Jura của đại Trung sinh. B. Đại Thái cổ và đại Nguyên sinh.

C. Kỉ Silua của đại Cổ sinh. D. Đại Tân sinh.

Câu 12: Hiện tượng nào sau đây phản ánh sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì?

A. Ở Việt Nam, hằng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô, chim cu gáy thường xuất hiện nhiều.

B. Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều.

C. Số lượng sâu hại lúa bị giảm đột ngột khi người nông dân phun thuốc trừ sâu.

D. Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm.

Câu 13: Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã dẫn đến

A. trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã.

B. làm giảm độ đa dạng sinh học của quần xã.

C. sự tiêu diệt của một loài nào đó trong quần xã.

D. sự phát triển của một loài nào đó trong quần xã.

Câu 14: Khi nói về quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sự phân bố đồng đều làm tăng sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

B. Mật độ cá thể của quần thể là tổng số cá thể sống trong khu vực phân bố của quần thể.

C. Tỉ lệ giới tính của quần thể không chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường sống.

D. Thành phần nhóm tuổi của quần thể thay đổi tùy thuộc vào từng loài và điều kiện môi trường sống.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

A. Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.

B. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.

C. Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới.

D. Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến sự hình thành loài mới.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12

1. A

2. C

3. D

4. C

5. A

6. C

7. C

8. B

9. D

10. C

11. C

12. C

13. A

14. D

15. B

16. B

17. C

18. B

19. A

20. C

21. A

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. D

28. B

29. B

30. A

Đánh giá bài viết
1 420
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh Học Xem thêm