Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra học kì II lớp 12 môn Sử có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn tập môn Sử hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức, ôn thi cuối năm lớp 12, luyện thi THPT Quốc gia môn Sử hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

-------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 LỚP 12

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 12. NĂM HỌC 2015 – 2016

Thời gian làm bài 45 phút,không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm 01 trang)

----------------------

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Viết phương án đúng (A, B, C hoặc D) vào bài thi

Câu 1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời vào

A. Tháng 12/1924 B. Tháng 2/1925

C. Tháng 6/1925 D. Tháng 7/1925

Câu 2. Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng vào năm

A. 1939 B. 1940 C. 1941 D. 1945

Câu 3. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa diễn ra ngày

A. 6/1/1946 B. 6/1/1946 C. 6/1/1947 D. 6/1/1948

Câu 4. Tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) đã quyết định lấy tên Đảng là

A. Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Đảng Cộng sản Đông Dương

C. Đảng Lao động Việt Nam

Câu 5. Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết ngày

A. 7/5/1954 B. 17/5/1954

C. 21/7/1954 D. 21/12/1954

Câu 6. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử diễn ra từ

A. 26/4/1975 → 30/4/1975 B. 27/4/1975 → 30/4/1975

C. 28/4/1975 → 30/4/1975 D. 26/4/1975 → 2/5/1975

PHẦN 2. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

Phong trào "Đồng khởi" (1959-1960) ở miền Nam nổ ra trong hoàn cảnh nào? Ý nghĩa của phong trào?

Câu 2 (4,0 điểm)

Từ năm 1961-1965, Mĩ đã thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược chiến tranh đó.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

C

B

C

C

A

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm) Phong trào "Đồng khởi" (1959-1960) ở miền Nam nổ ra trong hoàn cảnh nào? Ý nghĩa của phong trào?

a. Hoàn cảnh:

  • Trong những năm 1957-1959, cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn, tổn thất: Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố phong trào đấu tranh của quần chúng; đề ra luật 10/59, đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật... (1,0)
  • Cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam đòi hỏi phải có một biện pháp quyết liệt để cách mạng vượt qua khó khăn thử thách. (0,5)
  • Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (1/1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm. (0,5)

b. Ý nghĩa:

  • Phong trào "Đồng khởi'' đã giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm. (0,5)
  • Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. (0,5)

Câu 2 (4,0 điểm) Từ năm 1961-1965, Mĩ đã thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược chiến tranh đó.

a. Từ năm 1961-1965, sau thất bại trong phong trào "Đồng khởi" Mĩ buộc phải chuyển sang chiến lược "chiến tranh đặc biệt". (1,0)

b. Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược "chiến tranh đặc biệt" là "dùng người Việt, đánh người Việt". (0,75)

  • Để tiến hành "chiến tranh đặc biệt", Mĩ đề ra các kế hoạch Xtalây - Taylo với nội dung chủ yếu là bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. (0,75)

c. Thủ đoạn của Mĩ là tăng cường viện trợ quân sự cho Diệm, đưa vào miền Nam nhiều cố vấn quân sự, tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn, tiến hành dồn dân lập "ấp chiến lược", sử dụng chiến thuật mới "trực thăng vận" và "thiết xa vận"... (0,75)

  • Quân đội Sài Gòn liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành những hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho miền Nam. (0,75)
Đánh giá bài viết
1 1.361
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch Sử Xem thêm