Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An năm 2014

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2014 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là tài liệu ôn tập Tiếng Anh hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5. Đề thi có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh tra cứu thuận tiện.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỬA LÒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI TÂN

HỌ TÊN: ………………………………….

Lớp………………………….

BÀI THI HỌC KỲ II

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5

NĂM HỌC 2013 - 2014 - Thời gian: 20 phút (Tờ 1)

PART I. LISTENING (20’)

Question 1. Listen and number.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 2. Listen and colour.

Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5

Question 3. Listen and draw lines.

Đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 1. (4points x 0.25)

2. E 3. C 4. A 5. B

Question 2. (4points x 0.25)

Red roof Yellow walls Green door, windowns Brown fence

Question 3. (4points x 0.25)

Tom . d Laura . b Nam . c David . a

Question 4. (4points x 0.25)

1. c 2. b 3. a 4. b

Question 5. (4points x 0.25)

2. beautiful 3. two (2) 4. motorbike 5. friends

Question 6. (4points x 0.25)

1. toothache 2. jump into the river 3. get lucky money 4. city

Đánh giá bài viết
8 5.685
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm