Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Võ Thị Sáu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

Thư viện đề thi lớp 2 xin giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Võ Thị Sáu năm học 2016 - 2017 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh tự ôn luyện và vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán để đạt được kết quả tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Lương Tài, Hưng Yên năm 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22

Trường TH VÕ THỊ SÁU

Họ và tên:...................................................

Lớp: 2/

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2

TOÁN LỚP 2

Thời gian: 40 phút

Câu 1: (1 điểm): Khoanh vào trước kết quả đúng nhất:

a) Số liền trước số 525 là:

A. 526 B. 400 C. 524 D. 600

b) Giá trị của số 2 trong số 525 là:

A. 25 B. 200 C. 52 D. 20

Câu 2: (1 điểm) Viết (theo mẫu):

Viết số

Đọc số

105

Một trăm linh năm

429

Chín trăm bốn mươi lăm

Câu 3: (1 điểm) Cho hình tứ giác như hình vẽ

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Câu 4: (1 điểm)

a) Điền dấu >;<; =?

735 ..... 739

927 ..... 900 + 27

b) Đặt tính rồi tính:

45 + 37 986 - 264

Câu 5: (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Có 60kg gạo chia đều vào 3 bao. Mỗi bao có:

A. 20 kg gạo B. 2 kg gạo

Câu 6: (1 điểm): Tính

a) 3 x 6 + 5 =

b) 4 x 5 : 2 =

Câu 7: (1 điểm) Cho bảng ô bên. Hãy điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng các số ở các hàng ngang, cột dọc, đường chéo đều bằng 27.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 8: (1 điểm) Bé Tâm cao 1m. Bé Thanh thấp hơn bé Tâm 3cm. Hỏi bé Thanh cao bao nhiêu?

Câu 9: (1 điểm) Trong hình bên:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a) Có ..... hình tam giác.

b) Có ..... hình chữ nhật.

Câu 10: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 95; 100; 105; ...... b) 254; 244; 234; ......

ĐÁP ÁN TOÁN CUỐI HKII - LỚP 2 NĂM HỌC: 2016- 2017

Câu 1: 1 điểm

a) C (0,5 điểm); b) D (0,5 điểm).

Câu 2: Mỗi ô viết đúng 0,5 điểm

Viết số

Đọc số

429

Bốn trăm hai mươi chín

945

Chín trăm bốn mươi lăm

Câu 3: 1 điểm

Chu hình tứ giác ABCD là: (0,25 điểm)

3 + 4 + 6 + 2 = 15 (cm) (0,5 điểm)

Đáp số: 15 cm (0,25 điểm)

Câu 4: 1 điểm

a) 0,5 điểm

735 < 739 (0,25 điểm) 927= 900 + 27 (0,25 điểm)

b) 0,5 điểm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 5: 1 điểm

a) Đ (0,5 điểm); b) S (0,5 điểm).

Câu 6: 1 điểm

a) 3 x 6 + 5 = 18 + 5 (0,25 điểm) b) 4 x 5 : 2 = 20 : 2 (0,25 điểm)

= 23 (0,25 điểm) = 10 (0,25 điểm)

Câu 7: 1 điểm

Mỗi ô điền đúng: 0,25 điểm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 8: 1 điểm

1m = 100cm (0,25 điểm)

Chiều cao bé Thanh là: (0,25 điểm)

100 – 3 = 97 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số: 97 cm (0,25 điểm)

Câu 9: 1 điểm

a) Có 7 hình tam giác (0,5 điểm)

b) Có 3 hình chữ nhật (0,5 điểm)

Câu 10: 1 điểm

a) 110 (0,5 điểm)

b) 224 (0,5 điểm)

Đánh giá bài viết
3 5.269
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm