Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2015 - 2016 là tài liệu luyện thi học kỳ 2 lớp 7 rất hiệu quả. Đây cũng là tài liệu tham khảo môn Toán giúp các bạn học sinh lớp 7 ôn tập lại kiến thức, nhằm học tập môn Toán lớp 7 tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi giữa kì, thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Bình Giang, Hòn Đất năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (2,0 điểm)

a) Thực hiện phép tính: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

b) Tính giá trị của biểu thức 3x2 -2xy + 6 tại x = -1 và y =2

Câu 2. (3,0 điểm)

a) Tìm x ∈ R, biết: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

b) Hãy thu gọn đơn thứcĐề thi học kì 2 môn Toán lớp 7, sau đó chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của đơn thức.

c) Tìm nghiệm của đa thức 3 - 2x

Câu 3. (1,5 điểm) Cho hai đa thức:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tìm đa thức A(x) = P(x) - Q(x).

Câu 4. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7và AB = 6cm. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA = BE. Đường thẳng vuông góc với BC tại E cắt AC tại D.

a) Chứng minh ΔABD = ΔEBD.

b) Chứng minh ΔABE là tam giác đều và tính độ dài cạnh BC.

c) Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Tia phân giác của Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7cắt BC tại G. Chứng minh rằng CA= CG.

Câu 5. (0,5 điểm)

Cho ba đa thức: A = 3x - 3y2 - 2z; B = 2x - x2 - 4y; C = 4y - 5z2 - 3x với x, y, z là các số khác 0. Chứng minh rằng trong ba đa thức trên có ít nhất một đa thức có giá trị âm.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7 phòng GD&ĐT Bảo Lộc, Lâm Đồng năm 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Cửa Nam, Nghệ An năm 2015 - 2016

Câu 1:

a)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

b) Thay x = -1, y = 2 vào biểu thức ta được:

3x2 - 2xy + 6 = 3(-1)2 - 2.(-1).2

= 3 + 2.2 = 7

Câu 2:

a)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

b) A = -3/4x5y2 (-8x3y) = 6x8y3

Đơn thức A có: Hệ số là 6

Phần biến là x8y3

Bậc là 11

c) 3 - 2x = 0

<=> 2x = 3 <=> x = 3/2

Câu 3:

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến

P(x) = 5x5 - 4x4 - 2x3 + 4x2 + 3x - 6

Q(x) = -x5 + 2x4 - 2x3 + 3x2 - x + 1/4

b)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Câu 4:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Câu 5:

Ta có: A = 3x - 2y2 - 2z; B = 2z - x2 - 4y; C = 4y - 5z2 - 3x

Nên A + B + C = 3x - 2y2 - 2z + 2z - x2 - 4y + 4y - 5z2 - 3x

= -x2 - 2y2 - 5z2

Chỉ ra với x, y, x ≠ 0 thì -x2 - 2y2 - 5z2 <0

=> A + B + C < 0 => Trong ba đa thức A, B, C có ít nhất một đa thức có giá trị âm (ĐPCM)

Đánh giá bài viết
28 11.469
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm