Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 có đáp án

Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 có đáp án nằm trong Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trên VnDoc. Đề thi Toán 7 học kì 2 bao gồm 6 câu hỏi tự luận hệ thống kiến thức được học trong học kì 2 Toán 7, cho các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 Toán 7 sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 làm quen với nhiều dạng đề thi học kì 2 lớp 7 khác nhau, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với đầy đủ đề thi của các môn học. Đây là nguồn tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh tham khảo, chuẩn tốt cho các kì thi quan trọng sắp diễn ra.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Cấp độ

Câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Câu

Điểm

Câu: 1

Điểm: 2

Câu: 2c

Điểm: 0,5

Câu: 2a

Điểm: 0,5

Câu: 6

Điểm: 0,5

Câu

Điểm

Câu: 3a

Điểm: 1

Câu: 2d

Điểm: 0,5

Câu: 3b

Điểm: 1

 

Câu

Điểm

 

Câu: 4

Điểm: 2

Câu: 5

Điểm: 2

 

Tổng số câu

Tổng số điểm

Số câu: 2

Số điểm: 3

Số câu: 3

Số điểm: 3

Số câu: 3

Số điểm: 3,5

Số câu: 1

Số điểm: 0,5

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 HỌC KÌ 2 NĂM 2020

Họ và tên: ………………………

Lớp 7 ……

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn toán 7 - Thời gian làm bài: 90 phút

Năm học: 2019 - 2020

Câu 1 (2đ’): Nêu nội dung định lí Py-ta-go thuận và đảo.

Câu 2 (1,5đ’) Tìm x biết:

Đề thi học kì 2 lớp 7

Câu 3 (2đ’): Điểm kiểm tra học kì II của học sinh lớp 7A được ghi ở bảng sau

8

7

5

6

6

4

5

2

6

3

7

2

3

7

6

5

5

6

7

8

6

5

8

10

7

6

9

2

10

9

a. Lập bảng tần số

b. Tính điểm trung bình các bài kiểm tra của lớp 7A

Câu 4(2đ’): Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm ; AC = 8cm

a. Tính độ dài cạnh BC

b. Trên tia đối của AB lấy điểm D sao cho AD = AB . Chứng minh

Câu 5 (2đ’): Cho các đa thức P = 3x2 – y2 - 4x + 3y + 1 và Q = – x2 + 3y2 - 5x +y + 6

a/ Tính P + Q

b/ Tính P – Q

Câu 6 (0,5đ’) Chứng minh rằng đa thức f(x) = x2 + 2020 không có nghiệm với bất kì giá trị nào của x.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN 7 HỌC KÌ 2 NĂM 2020

Câu 1 (2đ’) Phát biểu đúng định lí py-ta-go thuận và đảo mỗi định lí cho 1 điểm

Câu 2 (1,5đ’) Tìm được đúng x của mỗi câu cho 0,5 điểm

Đề thi học kì 2 lớp 7

Câu 3 (2đ’) Mỗi câu đúng cho 1 điểm

a . Lập bảng tần số đúng cho (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 7

b, Điểm trung bình của các bài kiểm tra là:

= (2.3 + 3.2 + 4.1 + 5.5 + 6.7 + 7.5 + 8.3 + 9.2 + 10.2) = 6 (1 điểm)

Câu 4: (2đ’) Hướng dẫn

a, Áp dụng định lý Py-ta-go tính được BC= 10cm (1 điểm)

b, Chứng minh hai tam giác vuông (2 cạnh góc vuông) (1 điểm)

Câu 5 (2đ’): Mỗi câu đúng cho 1 điểm

Cho các đa thức

P = 3x2 – y2 - 4x + 3y + 1 và

Q = – x2 + 3y2 - 5x +y + 6

a/ Tính P + Q = ........... = 2x2 + 2y2 - 9x + 4y + 7 (1 điểm)

b/ Tính P – Q = ........... = 4x2 - 4y2 + x + 2y – 5 (1 điểm) 

Câu 6 (0,5đ’): Ta có x2 ≥ 0 với bất kì giá trị nào của x

Vì thế nên x2 + 2020 ≥ 2020 > 0 với bất kì giá trị nào của x (0,25 điểm)

Tức là f(x) > 0 với bất kì giá trị nào của x.

Vậy đa thức f(x) = x2 + 2020 không có nghiệm với bất kì giá trị nào của x. (0,25 điểm)

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 có đáp án. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng Đề thi học kì 2 lớp 7 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt Toán 7 hơn.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
149 40.647
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm