Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2014 - 2015 Phòng GD - ĐT Tân Châu, Tây Ninh

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2014 - 2015 Phòng GD - ĐT Tân Châu, Tây Ninh là đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án dành cho các bạn học sinh ôn tập Toán 7 cuối năm, luyện đề cho kì thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 7. Mời các bạn tham khảo.

UBND HUYỆN TÂN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: Toán 7

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

I. LÝ THUYẾT (2đ)

Câu 1: (1đ) Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Hãy cho ví dụ về hai đơn thức đồng dạng.

Câu 2: (1đ) Hãy nêu định lí về tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác. Vẽ hình và ghi giả thiết – kết luận nội dung định lí đó.

II. BÀI TẬP (8đ)

Bài 1: (1đ) Số điểm kiểm tra học kỳ II môn Tin học của một nhóm 20 học sinh được ghi lại như sau:

9 3 5 7 3 9 7 8 10 9
7 5 9 3 6 6 8 9 10 4

a) Lập bảng tần số.

b) Tìm số trung bình cộng.

Bài 2: (1đ) Tính giá trị của biểu thức x² - 2x + 1 tại x = 1 và tại x = -1.

Bài 3: (2đ) Cho P(x) = 4x² - 4 + 3x³ + 2x + x5 và Q(x) = 3x - 2x³ + 4 - x4 + x5.

a) Sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính P(x) + Q(x).

Bài 4: (1đ) Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 2x - 4.

Bài 5: (3đ) Cho ΔABC vuông tại A ; BD là tia phân giác góc B (D thuộc AC). Kẻ DE vuông góc với BC (E thuộc BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng:

a) ΔABD = ΔEBD

b) DF = DC.

c) AD < DC.

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 7

I. Lý Thuyết

Câu 1:

  • Phát biểu đúng hai đơn thức đồng dạng (SGK/33)
  • Cho đúng ví dụ hai đơn thức đồng dạng.

Câu 2:

  • Phát biểu định lý (SGK/66).
  • Vẽ hình, viết đúng tóm tắt GT-KL nội dung định lý.

II. Bài Tập

Bài 1:

a, Bảng tần số

Giá trị (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 N = 20
Tần số (n) 3 1 2 2 3 2 5 2

b) Tìm số trung bình cộng

Điểm (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

X trung bình = 137/20

≈ 6,9

3

3

9

4

1

4

5

2

10

6

2

12

7

3

21

8

2

16

9

5

45

10

2

20

Tổng: 137

Bài 2:

  • Thay x = – 1 vào biểu thức: x² - 2x + 1, ta có (-1)² - 2.(-1) + 1 = 4.
  • Thay x = 1 vào biểu thức, ta có: x² - 2x + 1 ta có 1² - 2.1 + 1 = 0.

Bài 3:

a) P(x) = x5 + 3x3 + 4x2 + 2x + 4 (0,5đ)

Q(x) = x5 - x4 - 2x3 + 3x + 4 (0,5đ)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2014 - 2015 Phòng GD - ĐT Tân Châu, Tây Ninh. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
226 62.527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm