Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Mai Pha, Lạng Sơn năm 2015 - 2016

4 3.116

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Mai Pha, Lạng Sơn năm 2015 - 2016 là tài liệu luyện thi học kỳ 2 lớp 7 rất hiệu quả. Đây cũng là tài liệu tham khảo môn Toán giúp các bạn học sinh lớp 7 ôn tập lại kiến thức, nhằm học tập môn Toán tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi giữa kì, thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn tiếng Anh - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 4)

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 trường THCS Cửa Nam, Nghệ An năm 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 trường THCS Cảnh Hóa, Quảng Bình năm 2015 - 2016

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MAI PHA

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN – LỚP 7
Năm: 2015 - 2016
Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1. (1 điểm)

Thời gian làm bài tập toán (tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Hãy lập bảng tần số.

Bài 2. (3,5 điểm)

a) Tìm tích của hai đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức thu được:

 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

b) Tính giá trị của biểu thức M = 3x2y – 5x + 1 tại x = -2; và y = 1/3.

c) Với giá trị nào của biến thì biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị đó:

A = Ix-3I + y2 – 10

Bài 3. (1,5 điểm) Cho tam giác ABC cân ở A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC). Chứng minh ∆ AHB = ∆ AHC.

Bài 4. (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6cm; AC = 8cm, phân giác BD. Kẻ DE ⊥ BC ( E ∈BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED.

a) Tính độ dài cạnh BC?

b) Chứng minh DF = DC

c) Chứng minh D là trực tâm của ∆BFC.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Bài 1. Lập đúng tần số (1 điểm)

Giá trị (x) 5 7 8 9 10 14  
Tần số (n) 4 3 9 7 4 3 N = 30

Bài 2.

a) Tính đúng kết quả -1/10 x3y5 (0,5đ)

Chỉ ra hệ số và tìm bậc đúng.

b) Thay số đúng: (0,5đ)

Tính ra kết quả: 15 (0,75đ)

c) Vì Ix -3I ≥ 0 với ∀ x ; y2 ≥ 0 với ∀ y nên:

A = Ix -3I+ y2 – 10³ -10 (0,75đ)

Do đó A có GTNN là -10 khi x - 3 = 0 => x = 3 và y = 0 (0,5đ)

Bài 3. Vẽ hình – GT-KL

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Chứng minh: ∆ AHB = ∆ AHC

Bài 4.

a)  Vẽ hình- GT-KL đúng

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Chứng minh:

Áp dụng định lý Pi Ta Go vào

∆ ABC vuông tại A

Tính đúng BC = 10cm

b) Chứng minh: ∆ ABD= ∆ EBD (C.huyền- góc nhọn)

=> DA= DE ( Hai cạnh tương ứng)

Đánh giá bài viết
4 3.116
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm