Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013).

Đề thi học kì I môn Hóa:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 01)
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Hoá học lớp 10 Cơ bản

Dành cho các lớp D, chuyên xã hội, Anh, Pháp, Nhật

Buổi thi: Chiều ngày 22/12/2012
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1 điểm)

Ion X+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Trong ion X+, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9. Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

Câu 2: (2 điểm)

R là nguyên tố nhóm A, oxit cao nhất của R là RO2. Trong hợp chất khí với hiđro, R chiếm 75% về khối lượng.

a. Xác định tên của R.

b. Viết công thức electron, công thức cấu tạo phân tử hợp chất của R với hiđro.

Câu 3: (2 điểm)

Nguyên tố X thuộc chu kì 4 nhóm IA, nguyên tố Y thuộc chu kì 2 nhóm VIIA.

a. Viết cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố X, Y.

b. Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử tạo thành từ X và Y.

Câu 4: (3 điểm)

Cân bằng các phản ứng oxi hóa- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử ở mỗi phản ứng:

a. Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + SO2 + H2O

b. KMnO4 + HCl -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Câu 5: (2 điểm)

Hòa tan 4,8 g kim loại R thuộc nhóm IIA bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl (D=1,08 g/ml). Sau phản ứng, thu được 200 g dung dịch X và 4,48 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

a. Xác định tên kim loại R.

b. Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O =16; Na = 23; Mg = 24; Si = 28; P = 31; Cl = 35,5; Ca = 40; Cu = 64; Ba = 137.

Đánh giá bài viết
21 2.126
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm