Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh 2

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 cuối học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau cùng với hình ảnh sinh động giúp học sinh lớp 2 ôn thi môn Tiếng Anh hiệu quả.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2018 - 2019

I. Chọn từ khác loại

Exercise 1

Key: 1. rain 2. dress 3. ball

II. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa

Exercise 2

Key: 1. chip 2. ball 3. teeth 4. grapes

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. Like/ chocolate/ I/ ./

____________________________

2. This/ my/ is/ father/ ./

_________________________

3. My/ cook/ mother/ a/ good/ ./

_____________________________

4. I/ see/ star/ can/ a/ ./

_______________________

Key: 1. I like chocolate.

2. This is my father.

3. My mother is a good cook.

4. I can see a start.

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 năm học 2016 - 2017

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (1.5pts.)

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Key: 1. Seasaw 2. toes 3. sing 4. octopus 5. umbrella

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (1.5 pts.)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

Key: 1. shoes 2. rabbit 3. lion 4. dad 5. mum

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2 pts.)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Key: 1. b 2. a 3. b 4. a 5. b

IV. Đếm, nối và viết (2 pts)

Exercise IV

Key: 1. d = 5

2. c = 4

3. a = 6

4. e = 3

5. b = 7

V. Chọn 1 từ đúng nhất vào chỗ trống (1pts)

Đề thi học kì 1 lớp 2

Key: 1. a 2. b 3. b

VI. Đếm và viết (1 pts)

eleven + eight = nineteen

twenty - five = ..............................

seventeen + one = ........................

ten + six = ..................................

fourteen - two = .............................

thirteen + seven = ..........................

Key: fifteen 2. eighteen 3. sixteen 4. twelve 5. twenty

VII. Viết từ đúng hình ảnh (1pts)

Exercise VII

Key: 1. crab 2. umbrella 3. bed 4. clown 5. flowers

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm học 2016 - 2017 có đáp án. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 2 năm học 2018 - 2019 tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019.

Ngoài ra, nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác được cập nhật thường xuyên trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2, bài tập Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến, ....

Đánh giá bài viết
10 39.644
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm