Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 2 cấp trường năm 2012 - 2013

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 2 cấp trường

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 2 cấp trường năm 2012 - 2013 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành các em học sinh lớp 2, giúp các em ôn tập và phát triển kỹ năng Tiếng Anh hiệu quả. Đề thi có đáp án, mời các em theo dõi.

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề

Đề kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 2

Đề thi Olympic tiếng Anh năm học 2013-2014 lớp 2 vòng 1

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 2

MÔN: TIẾNG ANH – VÒNG TRƯỜNG

(Thời gian làm bài 40 phút)

Năm học 2012 - 2013

I. Look and read. Put a tick (√) or cross (X) in the box. There are two examples (2.5 points)

Examples:

Đề thi Tiếng Anh lớp 2

II. Look at the pictures and the letters. Then write the word. There's one example (2.5 points)

Đề thi Tiếng Anh lớp 2

III. Read this. Fill in the blank with a word next to the pictures 1 – 5. There's one example (2.5 points)

Example:

Đề thi Tiếng Anh lớp 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 2

IV. Look and count. Then write the number and the word next to the pictures. There's one example (2.5 points).

Đề thi Tiếng Anh lớp 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 2

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 2

I. Look and read. Put a tick () or cross () in the box. There are two examples (2.5 points)

Examples:

1. This is a teddy bear. √

2. This is a rat. X

3. This is a grasshopper. √

4. This is a mouth. √

5. This is a park. X

II. Look at the pictures and the letters. Then write the word. There's one example (2.5 points)

1. Horse

2. spider

3. snake

4. Turtle

5. hands

III. Read this. Fill in the blank with a word next to the pictures 1 – 5. There's one example (2.5 points)

Example:

1. I have a ......rabbit.....................

2. Look! It's a big elephant

3. They are black teddy bears

4. He's a cook

5. She has two ears

IV. Look and count. Then write the number and the word next to the pictures. There's one example (2.5 points).

1. 3 rabbits

2. 4 bees

3. 1 apple

4. 3 doctors

5. 2 tigers

Đánh giá bài viết
16 16.713
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm