Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Định Tiến, Yên Định Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 có đáp án

Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán trường Tiểu học Định Tiến, Yên Định là đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 1 có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho giáo viên và các em học sinh, nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1.

Đề thi khảo sát học sinh giỏi lớp 1 môn Toán năm học 2013-2014 trường Tiểu học Duy Trung, Quảng Nam

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2014-2015 trường Tiểu học Thanh Mai, Hà Nội

Phòng GD - ĐT Yên Định
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH TIẾN
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - LỚP 1
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút

Câu 1: (3 điểm) Đặt tính rồi tính
74 + 21             43- 23                98 - 8
8 + 31               87 - 53               52 - 40

Câu 2: (4 điểm)
Điền số thích hợp vào ô trống.
72 + ....  =79                20 + .... = 60 -20
88 - .... = 84                 ..... - 30 = 10 + 40

Câu 3: (4 điểm)
a, Trả lời câu hỏi: Hôm nay là thứ Hai, hôm qua là thứ mấy? Ngày mai là thứ mấy?
b, Sắp xếp dãy số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.
28, 43, 34, 47
18, 81, 48, 38

Câu 4: (5 điểm)
Nam có số sách ít hơn 4 quyển nhưng nếu thêm 2 quyển thì số sách của Nam sẽ nhiều hơn 4 quyển. Hỏi Nam có bao nhiêu quyển sách.?

Câu 5: (4 điểm)
Cho hình vẽ và các điểm ký hiệu như sau:


Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a, Hình vẽ bên là hình gì?
b, Những điểm nào ở trong hình?
c, Những điểm nào ở ngoài hình?
(Học sinh không phải vẽ hình, chỉ trả lời câu hỏi)

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1

Câu 1: (3 điểm) Mỗi bài đặt tính và tính kết quả đúng cho 0,5 điểm

Đáp án môn Toán

Câu 2:

Mỗi lần điền số đúng cho 1 điểm

72 + 7 = 79             20 + 20= 60 - 20
88 - 4 = 84              80 - 30 = 10 + 40

Câu 3: Đúng mỗi ý cho 1 điểm

a: Hôm nay là thứ Hai thì hôm qua là Chủ nhật, ngày mai là thứ Ba  (2 điểm)

b: 47; 43; 34; 28 (1 điểm)

81; 48; 38; 18 (1 điểm)

Câu 4: Nam có 3 quyển sách (2 điểm)

Vì: 3 < 4  (1 điểm)

2 + 3 > 4 (2 điểm)

Câu 5:

Hình vẽ trên là hình tròn 1 điểm

Những điểm ở trong hình là: A; B; C (1,5 điểm)

Những điểm ở ngoài hình là: E; H; G (1,5 điểm)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Định Tiến, Yên Định để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Toán lớp 1