Đề thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Lịch sử năm 2016

Đề thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Lịch sử năm 2016

Sáng nay (6/1), hơn 4.000 học sinh sẽ tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016. Kỳ thi được tổ chức đồng loạt tại 68 Hội đồng thi trên cả nước. Đề thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Lịch sử năm 2016 đề cập đến nhiều vấn đề thời sự, trong đó có vấn đề chủ quyền biển đảo trên khu vực Biển Đông. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Ngữ văn năm 2016

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử lớp 12 năm 2011 - Có đáp án

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT

NĂM 2016

Môn: LỊCH SỬ

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 06/01/2016

Câu 1. (2.5 điểm)

Khái quát những thành tựu của nền văn hóa dân tộc Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV. Theo anh/ chị, chúng ta cần kế thừa, phát huy những thành tựu nào của nền văn hóa đó trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

Câu 2. (2.5 điểm)

Vì sao tư khi thành lập đến nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lại coi trọng vấn đề an ninh - chính trị? Theo anh/ chị, Việt Nam có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ hòa bình, an ninh - chính trị ở khu vực Đông Nam Á?

Câu 3. (3.0 điểm)

Tóm tắt các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ năm 1885 đến đầu năm 1930. Từ đó anh /chị có nhận xét gì về con đường giải phóng dân tộc ở nước ta?

Câu 4. (3.0 điểm)

Vì sao trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11/1939 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 5/1941, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương chuyển hướng đấu tranh? Phân tích nội dung chuyển hướng đấu tranh đó.

Câu 5. (3.0 điểm)

Nêu nội dung cơ bản Hiệp định Pa ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973). Từ đó, nêu ý kiến của anh/chị về các quyền dân tộc cơ bản mà Mĩ công nhận đối với dân tộc Việt Nam .

Câu 6. (3.0 điểm)

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ IV (1976) đã nêu rõ cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta thắng lợi "đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX , một sự kiện có tầm qua trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc" (Sách giáo khoa lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015 tr. 197), Anh/ chị làm sang tỏ nhận định trên.

Câu 7. (3.0 điểm)

Trên cơ sở nào tổ chức Liên hợp quốc đề ra nguyên tắc: "giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình"? Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc này trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biên Đông hiện nay như thế nào?

--------------- HẾT ---------------

Đánh giá bài viết
2 14.048
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm