Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 5 - Trường Tiểu học Phước Long 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 5 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 5 có đáp án dưới đây là Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 5 - Trường Tiểu học Phước Long 1 năm học 2012 - 2013. Mời các thầy cô và các em tham khảo.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 1

Lớp: 3.......................................
Họ và tên: ................................

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013 LỚP 5

Thời gian: 40 phút
Ngày thi: 06/09/2012

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 5m2 7dm2 = …. dm2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 57 B. 507 C. 570 D. 5007

b) Phân số bằng phân số 7/8 là:
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 5

c) Yến = … kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 5 B. 50 C. 2 D. 20

d) Trong các số: 4352; 3405; 8424; 2730, số chia hết cho 9 là:

A. 4352 B. 3405 C. 8424 D. 2730

Bài 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) (468 + 72) : 9 = 468 : 9 + 72 x 9

b) 592 x (46 + 34) = 592 x 46 + 592 x 34

Bài 3: (0,75 điểm) Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 5

Bài 4: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 67843 + 9859 b) 1000000 – 66666
………………… ……………….
………………… ……………….
………………… ……………….

c) 256 x 380 d) 23606 : 58
………………… ………………….
………………… ………………….
………………… ………………….
………………… ………………….

Bài 5: (1 điểm) Tính:

Bài 6: (2,25 điểm)

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng đó đã thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài 7: (1 điểm) Quan sát hình sau, hãy chỉ ra:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 5

a) Các cặp cạnh song song với nhau là: ………………………..

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là: ……………………….

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT

1. Chính tả – 15 phút (5 điểm): GV đọc cho HS viết chính tả (nghe – viết)

Đàn ngan mới nở

Những con ngan nhỏ mới nở được ba hôm chỉ to hơn cái trứng một tí. Chúng có bộ lông vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu của những con tơ nõn mới guồng. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước, làm hoạt động hai con ngươi bóng mỡ. Một cái mỏ màu nhung hươu, vừa bằng ngón tay em bé mới đẻ …

2. Tập làm văn – 30 phút (5 điểm):

Đề bài: Em hãy tả một con vật nuôi trong nhà.

Đánh giá bài viết
87 12.913
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 Xem thêm