Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm 2018 - 2019 Phòng GD&ĐT Thành phố Ninh Bình

Đề thi KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm 2018 - 2019 là đề kiểm tra đầu năm lớp 7 nhằm đánh giá chất lượng học sinh. Đông thời đây cũng là tài liệu hữu ích giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 cho học sinh của mình.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

______________________

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2018-2019.
MÔN TOÁN 7

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề gồm 08 câu, 01 trang)

Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1: Số đối của là:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Câu 2: Số hữu tỉ nào sau đây không nằm giữa Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Câu 3: Tổng của tất cả các số nguyên x, biết -9 < x < 10 bằng:

Câu 4: Hai góc đối đỉnh, một góc có số đo bằng 350 thì góc còn lại có số đo bằng:

A. 550

B. 1450

C. 650

D. 350

Phần II – Tự luận (8,0 điểm)

Câu 5 (2,5 điểm) Tìm x, biết:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Câu 6 (1,5 điểm) Trong 40kg nước biển có 2 kg muối.

1) Tính tỉ số phầm trăm của muối trong nước biển.

2) Tính lượng muối trong 60 kg nước biển.

3) Cần thêm bao nhiêu kilogam nước thường vào 60kg nước biển để được hỗn hợp

có 3% muối?

Câu 7 (3,0 điểm) Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy = 500, góc xOz = 1200.

1) Tính số đo góc yOz.

2) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc xOz. Tính số đo góc mOn.

Câu 8 (1,0 điểm)

1) Tìm các số tự nhiên n để biểu thức Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7nhận giá trị nguyên.

2) Thực hiện phép tính: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

______________________

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2018 - 2019. MÔN TOÁN 7

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

I. Hướng dẫn chung:

- Dưới đây chỉ là hướng dẫn tóm tắt của một cách giải.

- Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới được điểm tối đa.

- Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm tới đó.

- Nếu học sinh có cách giải khác hoặc có vấn đề phát sinh thì tổ chấm trao đổi và thống nhất cho điểm nhưng không vượt quá số điểm dành cho câu hoặc phần đó.

II. Hướng dẫn chấm và biểu điểm:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm 2018 - 2019 Phòng GD&ĐT Thành phố Ninh Bình, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Khảo sát CL đầu năm lớp 7 Xem thêm