Đề thi KSCL đội tuyển HSG Sinh học 12 năm 2018 - 2019 trường Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 12
ĐỀ THI MÔN SINH HỌC
NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian m bài 180 phút, không k thời gian giao đề.
Đề thi gồm: 02 Trang.
(Thí sinh không được sử dụng bất tài liệu nào)
Câu 1: (1 điểm)
Viết phương trình tổng quát của quang hợp. Trình bày ngắn gọn về các thành phần tham gia
vai t của chúng trong quá trình trên. Tóm tắt vai trò của các sản phẩm được hình thành trong
pha sáng pha tối của quang hợp.
Câu 2: (1 điểm)
a. Giải thích những nguyên tắc bản trong nhân đôi ADN.
b. Nhân đôi ADN sinh vật nhân thực những điểm khác với nhân đôi ADN sinh vật
nhân sơ?
Câu 3: (1 điểm)
Giả sử một tế o nhân tạo màng thấm chọn lọc chứa 0,06M saccarôzơ 0,04M glucozơ
được đặt trong một bình đựng dung dịch 0,03M Saccarôzơ 0,02M glucozơ, 0,01M fructôzơ.
a. Kích thước của tế bào nhân tạo có thay đổi không? sao?
b. Các chất tan đã cho trên khuếch tán như thế nào?
Câu 4: (1 điểm)
Xét hai nhiễm sắc thể thành phần gen như sau:
A B
x
C D E G H
M N
x
O P Q R S
a. Hai nhiễm sắc thể trên lập thành cặp nhiễm sắc thể ơng đồng không? Giải thích.
b. Từ hai nhiễm sắc thể đó thể xảy ra các dạng đột biến nào về cấu trúc? Giải thích vẽ hình
minh họa.
Câu 5: (1 điểm)
So nh quy luật phân li độc lập với hiện ợng di truyền liên kết.
Câu 6: (1 điểm)
một loài thú, màu lông do một gen quy định. Cho con cái lông dài, đen thuần chủng giao phối
với con đực lông ngắn, trắng được F
1
toàn ng i, đen.
Cho đực F
1
lai phân tích được đời con (F
a
):
93 con cái lông ngắn, đen.
32 con cái lông dài, đen.
91 con đực lông ngắn, trắng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
29 con đực lông dài, trắng.
Biện luận viết đồ lai từ P đến F
a
.
Câu 7: (1 điểm)
Một bệnh nhân bị h van tim (van nhĩ thất đóng không kín).
- Nhịp tim của bệnh nhân đó có thay đổi không? Tại sao?
- Lượng máu tim bơm lên động mạch ch trong mỗi chu kỳ tim (thể tích tâm thu) thay đổi
không? Tại sao?
- Huyết áp động mạch thay đổi không? Tại sao?
- Hở van tim gây nguy hại như thế nào đến tim?
Câu 8: (1 điểm)
ruồi giấm, tế o lưỡng bội 3 cặp nhiễm sắc thể thường (kí hiệu số I, II, III) 1 cặp
nhiễm sắc thể giới tính (kí hiệu XX hoặc XY). Gen B qui định tính trạng thân xám, alen b:
thân đen nằm trên cặp NST số II; gen R: mắt đỏ, alen r: mắt hồng. Cho ruồi giấm kiểu hình
thân xám, mắt hồng giao phối với ruồi thân đen, mắt đỏ thu được F
1
đều ruồi thân xám,
mắt đỏ. Tiếp tục cho F
1
giao phối với nhau, quan sát 10 thể mới nở đời F
2
người ta thấy
1 con thân đen, mắt hồng.
Hãy cho biết cặp gen (Rr) qui định cặp tính trạng màu mắt thể nằm trên cặp nhiễm sắc thể
nào? Giải thích viết đồ lai.
Câu 9: (1 điểm)
Theo hình điều hoà hoạt động của gen sinh vật nhân , hãy cho biết:
a. Khi o thì gen phiên mã, khi nào thì gen không phiên mã? Đột biến nào làm cho gen không
kh ng tổng hợp prôtêin?
b. Đột biến xẩy ra gen điều hoà (gen r) thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của operon?
c. E.coli một loại vi khuẩn thể sinh trưởng tốt trong môi trường chỉ chứa đường đơn
Glucôzơ nhưng khi chuyển vi khuẩn này sang môi trường khác chỉ chứa đường đôi Lactô thì
vi khuẩn y vẫn phát triển bình thường. Hãy giải thích hiện ợng trên?
Câu 10: (1 điểm)
Sự phân tính về kiểu hình đời con theo tỷ lệ (3:1) thể được biểu hiện những quy luật di
truyền nào? Với mỗi quy luật, cho 1 ví dụ về kiểu gen, kiểu hình của P kết quả phân li kiểu
hình đời con.
=====
hết
=====
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số báo danh: . . . . . . . . . .
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 12
ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC
NĂM HỌC 2018 - 2019
Đáp án gồm: 04 Trang.
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
(1 điểm)
Phương trình tổng quát của quang hợp
6CO
2
+ 6H
2
O + 674 kcal As + dlt C
6
H
12
O
6
+ 6O
2
0.25
Các thành phần tham gia:
- Ánh sáng: cung cấp năng ợng.
0.25
- Hệ sắc tố quang hợp: Hấp thu và chuyển hoá năng ợng.
- CO
2
nguồn cacbon để cung cấp chất hữu cơ.
- H
2
O: a nguyên liệu vừa là sản phẩm của quá trình.
Vai trò của các sản phẩm
+ Sản phẩm của pha sáng:
- O
2
: điều hoà khí quyển.
0.25
- NADP + H+ ATP nguồn năng lượng nguyên liệu cho pha tối.
+ Sản phẩm của pha tối:
- Các hợp chất đường đơn: nguyên liệu để tổng hợp tinh bột dự trữ.
0.25
- NADP+ + ADP: nguyên liệu cho pha sáng.
Câu 2
(1 điểm)
a. Nguyên tắc nhân đôi ADN: Nguyên tắc b sung, nguyên tắc bán bảo
tồn.
- Nguyên tắc bổ sung: Các nu tự do liên kết với các nu trên mạch khuân
theo nguyên tắc bổ sung A với T G với X.
0.25
- Nguyên tắc bán bảo tồn: Trên phân tử AND con luôn có một mạch của
AND mẹ một mạch mới tổng hợp.
0.25
b. Nhân đôi ADN SV nhân thực có điểm khác so với SV nhân sơ:
- SV nhân sơ 1 đơn vị tái bản, còn sinh vật nhân thực nhiều đơn
vị tái bản hoạt động đồng thời.
0.25
- SV nhân số lượng enzim tham gia ít, còn SV nhân thực s
lượng enzim tham gia nhiều hơn.
0.25
Câu 3
(1 điểm)
a) Dung dịch trong bình nhược trương so với dung dịch trong tế bào
nhân tạo.
0.25

Đề thi KSCL đội tuyển HSG Sinh học 12 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi KSCL đội tuyển HSG Sinh học 12 năm 2018 - 2019 trường Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Sinh học 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 725
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm