Đề thi Olympic Toán tuổi thơ lớp 5 cấp huyện có đáp án

Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường Tiểu học B Thị trấn Hoàng Mai
ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆN LỚP 5
Thời gian làm bài: 30 phút.
(®Ò thi nh©n)
-------***-------
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (điền đáp số đúng vào chỗ chấm) (75 điểm).
Bài 1. Cho phân số
37
12
, cùng cộng vào tử số mẫu số của phân s của phân số đã cho
một số tự nhiên thì được một phân s mới giá trị bằng phân s
11
6
.
Vậy số tự nhiên đó ……………………..
Bài 2. Cho số thập phân A, chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang trái một hàng ta
được số B. Biết A - B = 18,072.
Số thập phân A là: ………………………………………
Bài 3. Điểm kiểm tra của bốn bạn Tùng, Cúc, Trúc, Mai bốn số tự nhiên liên tiếp
tổng là một số chia hết cho 13. Biết Tùng ít điểm nhất, Mai cao điểm nhất Cúc thì thua
Trúc. Hỏi bạn Cúc được mấy điểm?
Bạn Cúc được số điểm là:…………………………………..
Bài 4. Một học sinh viết: 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7……………….và tiếp tục như vậy để
một dãy số. Số hạng thứ 2012 bạn đó viết số nào?
Số hạng thứ 2012 bạn đó viết số…………………………………
Bài 5. Cha hơn con 36 tuổi. 5 năm trước đây tuổi con bằng
5
1
tuổi cha.
Tuổi cha hiện nay …………………
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 6. Cho hình vuông ABCD diện tích
bằng 128cm
2
. lấy 4 điểm M, N, P, Q
trung điểm của các cạnh nh vuông làm
tâm vẽ 4 hình tròn bán kính bằng nữa
cạnh hình vuông MNPQ (như hình vẽ bên).
Tìm diện tích phần màu.
Diện tích phần màu ................... cm
2
.
Bài 7: Cho hình chữ nhật tỷ số giữa hai cạnh
5
3
diện tích 135 m
2
. Tính chu
vi hình chữ nhật đó?
Chu vi hình chữ nhật đó là: …………………………………………………
Bài 8: Nhà An một cái bể chữ nhật chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,5m, chiều cao 1m.
Trong bể đã 800 lít nước 1dm
3
= 1lít. Để bể đầy nước thì phải đổ thêm vào bể bao
nhiêu lít nước ?
Số lít nước cần đổ vào cho đầy bể là:……………………………………………….
Bài 9: Tìm số 2 chữ số, biết khi viết thêm một chữ số 2 vào trước sau số đó, ta
được số mới gấp 36 lần số đã cho.
Số cần tìm là:…………………………………………..
Bài 10: Trong buổi đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn huyện Quỳnh Lưu 165 bạn tới dự.
Các bạn bắt tay nhau một lượt để chào hỏi làm quen. Hỏi tất cả bao nhiêu cái bắt
tay?
Số cái bắt tay là:……………………………………………………
Bài 11: Một hình thang diện tích 60m
2
, hiệu hai đáy bằng 4m. Nếu đáy lớn tăng thêm
2m thì diện tích hình thang tăng thêm 6m
2
.
Độ dài hai đáy là:………………………………………………………………
Bài 12: Anh đi t nhà đến trường mất 30 phút, em đi từ nhà đến trường mất 40 phút. Nếu
em đi trước anh 5 phút thì anh sẽ đến kịp em chỗ nào trên quảng đường từ n đến
trường?
Chỗ Anh đến kịp em là: ………………………………………………………….… .
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 13: Hai người thợ làm chung nhau một công việc thì phải 7 giờ mới xong. Nhưng
người thợ cả chỉ làm được 4 giờ thì nghĩ. Do đó người thứ hai phải làm thêm 9 giờ nữa
mới xong. Hỏi nếu người thứ hai làm một mình t phải sau mấy giờ mới xong công việc
đó?
Số giờ người thứ hai làm một mình xong công việc đó là:………………………
Bài 14: Cho 2 số tự nhiên các đặc điểm sau: số 2 chữ số giống nhau không
chia hết cho 2; 3; 5. Tìm 2 số đó?
Hai số tự nhiên đó là:…………………………………………………………
Bài 15: Số học sinh nữ lớp 5A chiếm 54% số học sinh cả lớp. Biết rằng số nữ sinh trong
lớp 27 bạn. Hỏi lớp 5A tất cả bao nhiêu bạn?
Số học sinh lớp 5A là:…………………………………………………………….
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 25 điểm).
Trong đợt kiểm tra định kỳ lần 2 năm học 2011-2012, khối 5 của trường Tiểu học
Lợi, thành phố Vinh đạt kết quả n sau:
3
1
số học sinh đạt điểm 9 10;
5
2
số học
sinh đạt điểm 7 8, còn lại 64 em đạt điểm 5 và 6.
a) Tính số học sinh của trường Tiểu học Lợi?
b) Tính tỷ lệ phần trăm số học sinh đạt điểm 7 trở lên?
( Lấy đến một chữ số thập phân của số phần trăm)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

Đề thi Olympic Toán tuổi thơ lớp 5 cấp huyện

Đề thi Olympic Toán tuổi thơ lớp 5 cấp huyện bao gồm 2 phần thi: Đề thi cá nhân và đề thi đồng đội có đáp án chi tiết cho từng đề giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi, thi Toán tuổi thơ bậc Tiểu học cấp huyện đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi Toán tuổi thơ lớp 5 Tiểu học cấp huyện giúp các em học sinh củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao, chuẩn bị cho các kỳ thi giao lưu học sinh giỏi các cấp bậc Tiểu học đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
163 14.820
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm