Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2014 - Cấp Tiểu học

Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2014 - Cấp Tiểu học bao gồm đề thi đồng đội và đề tiếp sức đồng đội, là tài liệu tham khảo hay dành cho cácem học sinh tiểu học yêu thích môn Toán nghiên cứu, học tập đồng thời cũng là tư liệu giảng dạy tham khảo hay dành cho các thầy cô giáo bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đề thi Olympic Toán tuổi thơ năm 2014

OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ TOÀN QUỐC 2014 - TIỂU HỌC

ĐỀ THI CÁ NHÂN

Thời gian làm bài : 30 phút

Đề gồm 2 trang. Học sinh không được sử dụng máy tính

Từ câu 1 đến câu 15 chỉ viết đáp số

Câu 16 viết lời giải đầy đủ ở Tờ trả lời ở mặt sau

Câu 1: So sánh M = 3×3×3×...×3 (38 thừa số 3) và N= 1234...1516 (Viết liên tiếp từ các số từ 1 đến 16).

Câu 2: Nếu làm việc trong 8 tuần, Toàn sẽ nhận được 8 500 000 đồng và 1 chiếc xe đạp. Toàn làm việc có 3 tuần nên nhận được 1 000 000 đồng và 1 chiếc xe đạp. Tính giá tiền chiếc xe đạp.

Đánh giá bài viết
26 9.885
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 5 Xem thêm