Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Địa lý trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Địa lý trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa là tài liệu ôn thi quốc gia, ôn thi đại học dành cho các bạn học sinh lớp 12. Tài liệu này bao gồm đề thi và đáp án, giúp các bạn tự luyện tập và kiểm tra lại dễ dàng hơn.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ

SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2
ĐỀ THI THỬ KÌ THI QUỐC GIA LẦN THỨ 2 NĂM 2014 - 2015
Môn: ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (4,0 điểm)

1. Trình bày đặc điểm chung về địa hình miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Những đặc điểm đó có ảnh hưởng gì tới sông ngòi của miền?

2. Chứng minh rằng cơ cấu lao động theo ngành nước ta đang có nhiều chuyển biến. Giải thích nguyên nhân.

Câu II (6,0 điểm)

1. Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành thủy sản nước ta. Tại sao trong những năm gần đây ngành nuôi trồng tăng tỷ trọng trong cơ cấu sản lượng và giá trị sản xuất của ngành thủy sản?

2. Chứng minh rằng nước ta có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp điện lực. Kể tên 4 nhà máy thủy điện với công suất mỗi nhà máy từ 400MW trở lên đang hoạt động ở Việt Nam.

Câu III (6,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

Diện tích và sản lượng lúa của nước ta

Năm

Diện tích lúa cả năm
(nghìn ha)

Sản lượng lúa cả năm
(nghìn tấn)

Trong đó sản lượng lúa đông xuân
(nghìn tấn)

1995

6 766

24 964

10 737

1999

7 654

31 394

14 103

2000

7 666

32 530

15 571

2002

7 504

34 447

16 720

2005

7 329

35 833

17 332

2006

7 325

35 850

17 588

2007

7 207

35 942

17 762

Anh (chị) hãy:

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2007.

2. Nhận xét và giải thích tình hình sản xuất lúa của nước ta ở giai đoạn trên.

Câu IV (4,0 điểm)

1. Phân tích điều kiện tự nhiên để khai thác thủy sản nước ta. Vì sao cần ưu tiên khai thác thủy sản xa bờ?

2. Trình bày đặc điểm của khu công nghiệp nước ta. Tại sao sau năm 1990, hình thức này lại tăng nhanh về số lượng và đa dạng về hình thức?

………….. Hết……………

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đánh giá bài viết
1 1.436
Luyện thi đại học khối C Xem thêm