Đề thi thử đại học môn Lịch sử năm 2014 trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An

Đề thi thử đại học môn Lịch sử năm 2014 trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An là tài liệu luyện thi đại học môn Lịch sử, ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử, giúp các bạn củng cố, hệ thống kiến thức môn Lịch sử cũng như cách trình bày ngắn gọn mà vẫn đạt điểm tối đa.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SỬ

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử năm 2014 trường THPT Quỳnh Lưu 1 hay nhất

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm)

Câu 1 (3.0 điểm)

Những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000. Nêu một số thành công và thất bại trong chính sách đối ngoại của Mĩ ở giai đoạn này?

Câu 2 (2.0 điểm)

Sự ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với tổ chức cách mạng này?
Câu 3 (2.0 điểm)

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1945 – 1954 quân ta chủ động mở chiến dịch nào? Trình bày hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó?

II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu 4.a (3.0 điểm)

Hoàn cảnh lịch sử nào dẫn đến chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945? Chủ trương đó được hoàn chỉnh như thế nào tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 năm 1941?

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu 4.b (3.0 điểm)

Hoàn cảnh ra đời Mặt trận Việt Minh? Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?

——Hết——

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……….……….….….; Số báo danh:……………

Đánh giá bài viết
1 984
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm