Đề thi thử Quốc gia môn Sử lần 1 năm 2015 trường THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia môn Sử lần 1 năm 2015 trường THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh là đề thi thử đại học có đáp án kèm theo, là đề thi thử môn Sử rất hay để các bạn đang ôn thi tốt nghiệp môn Sử, luyện thi đại học môn Sử tham khảo, chuẩn bị tốt cho các kì thi Quốc gia sắp tới.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SỬ

SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG
THPT CÙ HUY CẬN
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề

Câu I (5 điểm): Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy khái quát nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ la tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai? Việt Nam có vai trò như thế nào trong phong trào đó?

Thời gian Nội dung
02/09/1945 Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời
01/10/1949 Nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân Dân Trung Hoa thành lập
01/01/1959 Cách mạng Cu ba thắng lợi
1960 “Năm châu Phi” với 17 quốc gia giành độc lập
11/1993 Chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) bị xóa bỏ

Nguồn: Lịch sử 12, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012

Câu II (4 điểm):

Trình bày hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930. Nêu và nhận xét những nội dung chính của bản Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo?

Câu III (6 điểm):

Phân tích nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. Đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương và chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng này?

Câu IV (5 điểm):

Hãy nhận diện những kẻ thù ngoại xâm sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 mà đất nước ta phải đối phó. Theo em, đâu là kẻ thù nguy hiểm nhất? Vì sao?

…………………………..Hết……………………………….

Đánh giá bài viết
1 714
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm