Đề thi thử Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi thử Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh là một trong những đề thi thử đại học môn lịch sử hay VnDoc muốn gửi tới các bạn và giáo viên, đặc biệt là các bạn đang luyện thi đại học khối C, luyện thi đại học môn Sử, tham khảo ôn luyện.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi gồm có 1 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN : LỊCH SỬ - 12
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

CÂU I (3,0 điểm)

Chứng minh rằng, sau khi thành lập, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã có những hoạt động tích cực góp phần đưa phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm 1925-1929.

CÂU II (2,0 điểm)

Trình bày hoàn cảnh dẫn đến sự ra đời của mặt trận Việt Minh. Tại sao Đảng ta quyết định thành lập mặt trận Việt Minh?

CÂU III (2,0 điểm)

Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ngày 19 -12 -1946?

CÂU IV (3,0 điểm)

Nêu những biến đổi chính của tình hình thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Theo em, những biến đổi đó sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức như thế nào cho Việt Nam?

----- Hết -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên:...........................................................; Số báo danh:..........................

Đánh giá bài viết
1 1.632
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm