Đề thi thử đại học môn Sử lần 2 năm 2015

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015

Với mong muốn giúp các bạn đang ôn thi đại học môn Sử có thêm tài liệu ôn tập, được làm quen với nhiều đề thi thử đại học môn Sử, VnDoc xin gửi đến các bạn đề thi thử đại học môn Sử lần 2 năm 2 015 - có đáp án do cô Nguyễn Thị Kim Dung, giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam ra đề. Các bạn có thể tham khảo Đề thi thử Đại học môn Lịch sử 2015

Đề thi thử đại học môn Lịch sử

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 01 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 THPT QUÔC GIA NĂM 2015

Môn: LỊCH SỬ

Ngày thi:… tháng… năm…

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (3,0 điểm)

Trình bày những thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á của ba cường quốc (Liên Xô, Mĩ, Anh) trong Hội nghị Ianta (2-1945). Đặc trưng nổi bật của trật tự thế giới hai cực Ianta là gì?

Câu II (2,0 điểm)

Phân tích những điều kiện khách quan và chủ quan để Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Câu III (3,0 điểm)

Nêu những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Suy nghĩ của em về việc vận dụng những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc bảo vệ tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam hiện nay.

Câu IV (2,0 điểm)

Kể tên các tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam từ khi Đảng ra đời đến năm 1954. Nêu mục tiêu của Mặt trận dân tộc thống nhất trong giai đoạn (1951-1954).

------- Hết ---------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh :………………………………. ;Số báo danh:…………………..

Đánh giá bài viết
74 9.904
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm