Đề thi thử Quốc gia môn Sử lần 4 năm 2015

Đề thi thử Quốc gia môn Sử lần 4 năm 2015 là đề thi tháng 1/2015 do cô Lê Thị Thu Hương, giáo viên trường THPT Chu Văn An ra đề, là tài liệu luyện thi đại học môn Sử, ôn thi tốt nghiệp môn Sử rất hiệu quả, đặc biệt dành cho các bạn đang ôn thi đại học khối C, và thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giảng dạy.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SỬ

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 4 NĂM 2015
Môn: LỊCH SỬ
Ngày thi: 11 tháng 02 năm 2015
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (3,0 điểm)

Từ những sự kiện lịch sử cơ bản sau đây, hãy rút ra nhận xét về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

- Năm 1945: Inđônêxia, Việt Nam và Lào tuyên bố độc lập.
- Năm 1950: Ấn Độ giành độc lập.
- Năm 1959: Cách mạng Cuba thắng lợi.
- Năm 1960: 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập.
- Năm 1975: Thực dân Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Ănggôla, Môdămbích.
- Năm 1993: Hiến pháp Nam Phi tuyên bố xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.

Câu II (2,5 điểm)

Hãy nêu chủ trương, sách lược của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền trong một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945? Bài học rút ra trong chính sách đối ngoại của Đảng ta hiện nay.

Câu III (1,5 điểm)

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1954), Đảng ta đã có chủ trương thay đổi tên gọi của Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tên gọi mới của Đảng là gì? Ý nghĩa của tên gọi mới đó?

Câu IV (3,0 điểm)

Vì sao thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương? Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định.

Hãy nêu mối quan hệ giữa thắng lợi trên mặt trận quân sự với thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1954).

------- Hết --------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh :……..…………………….; Số báo danh:……………………

Đánh giá bài viết
4 3.323
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm