Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ là đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử có đáp án mà VnDoc.com muốn được gửi tới các bạn đang luyện thi đại học môn Sử, ôn thi tốt nghiệp môn Sử, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi quan trọng sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

TRƯỜNG THPT
CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ BA
NĂM HỌC 2014 – 2015
ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ
Đề thi có 01 trang, gồm 04 câu.
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (2,0 điểm) Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. Hiện nay, tổ chức nào trực tiếp bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam ?

Câu 2 (3,0 điểm) Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) diễn ra như thế nào? Hiện nay, Việt Nam có cần sự ủng hộ của Mĩ để giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc không? Vì sao?

Câu 3 (2,0 điểm) Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam trên các lĩnh vực: âm mưu cơ bản, vai trò của Mĩ, vai trò của lực lượng Sài Gòn, quốc sách bình định, đối với miền Bắc. Trong quá trình xâm lược Việt Nam, chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mĩ là toàn diện, mở rộng và thâm độc nhất? Vì sao?

Câu 4 (3,0 điểm) Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy trình bày về nước Mĩ và nước Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì sao Mĩ và Nhật Bản vốn là kẻ thù của nhau trong Chiến tranh thế giới thứ hai nhưng ngay sau đó lại trở thành đồng minh của nhau?

Thời gian

Nội dung

15 - 8 - 1945

Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, kinh tế bị tàn phá rất nặng nề

12 - 3 - 1947

Học thuyết Tơruman ra đời

1950 - 1951

Kinh tế Nhật Bản đã được khôi phục, đạt mức trước Chiến tranh

1960 - 1969

Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản đạt 10,8%/năm

Từ đầu những năm 70

Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới

1972

Tổng thống Mĩ Níchxơn thăm Trung Quốc và Liên Xô

1973

Hiệp định Pari về ViệtNamđược kí kết

(Nguồn: Lịch sử 12, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2014)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

Câu 1 (2,0 điểm)

Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.

 • Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, công nhân ngày càng đông đảo, ... (0,25đ)
 • Công nhân Việt Nam bị áp bức bóc lột..., gắn bó với nông dân. (0,25đ)
 • Công nhân tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, ảnh hưởng cách mạng thế giới, vươn lên thành động lực mạnh mẽ của phong trào dân tộc... (0,25đ)
 • Những năm đầu sau Chiến tranh, đấu tranh của nông dân còn lẻ tẻ, tự phát... Năm 1920, ra đời Công hội bí mật ở Sài Gòn - Chợ Lớn (0,25đ)
 • Các cuộc đấu tranh của công nhân thế giới...cổ vũ công nhân Việt Nam đấu tranh. Năm 1922, công nhân và viên chức các sở công thương của tư nhân ở Bắc kì đòi chủ tư bản người Pháp cho nghỉ ngày chủ nhật... Đấu tranh của công nhân nhà máy dệt, rượu, xay xát gạo ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương... (0,25đ)
 • Tháng 6 - 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ngày càng sâu rộng vào phong trào công nhân. (0,25đ)
 • Tháng 8 - 1925, công nhân nhà máy tàu thủy Ba Son - Sài Gòn bãi công... đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam. (0,25đ)
 • Hiện nay, Công đoàn là tổ chức trực tiếp bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam. (0,25đ)

Câu 2 (3,0 điểm)

a) Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954)

 • Từ 1945 - 1948, Mĩ dính líu đến Chiến tranh Đông Dương. (0,25đ)
 • Tháng 5 - 1949, Mĩ giúp Pháp thực hiện Kế hoạch Rơve. Mĩ viện trợ... cho Pháp (0,25đ)
 • Ngày 7 - 2 - 1950, Mĩ công nhận chính phủ bù nhìn Bảo Đại. Ngày 8 - 5 - 1950, Mĩ đồng ý viện trợ kinh tế và quân sự cho Pháp ở Đông Dương... (0,25đ)
 • Ngày 23 - 12- 1950, Mĩ kí với Pháp và “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương”. Tháng 9 - 1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mĩ... (0,25đ)
 • Mĩ viện trợ từ 19% - 73% chiến phí của Pháp ở Đông Dương (1950 - 1954)... (0,25đ)
 • Ngày 7 - 5- 1953, với sự thỏa thuận của Mĩ, Pháp cử tướng Nava sang làm tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương và thực hiện kế hoạch Nava... (0,25đ)
 • Mĩ viện trợ gấp cho Pháp và dọa ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ 1954... (0,25đ)
 • Tháng 1 - 1954, Mĩ, Liên Xô, Anh và Pháp họp tại Beclin về Đông Dương... (0,25đ)
 • Mĩ tham gia đàm phán ở Giơnevơ về Đông Dương 1954. Mĩ không kí vào văn kiện chung mà ra một văn kiện riêng thừa nhận Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương 1954... (0,25đ)

b) Hiện nay, Việt Nam có cần sự ủng hộ của Mĩ để giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc. (0,25đ)

 • Vì Mĩ là nước có vai trò quan trọng nhất, chi phối, quyết định đời sống kinh tế - tài chính, chính trị thế giới (nền kinh tế lớn nhất thế giới, là ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc) (0,25đ)
 • Nếu nhận được sự ủng hộ của Mĩ, nước ta sẽ có nhiều thuận lợi trong giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc. (0,25đ)

Câu 3 (2,0 điểm)

Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) của đế quốc Mĩ. (1,25đ)

Nội dung

Chiến tranh đặc biệt

(1961 - 1965)

Chiến tranh cục bộ

(1965 - 1968).

Âm mưu cơ bản

Dùng người Việt đánh người Việt...

Dùng người Mĩ và đồng minh đánh người Việt...

Vai trò của Mĩ

Cố vấn quân sự, cung cấp vũ khí, đô la...

Cố vấn quân sự, cung cấp vũ khí, đô la, trực tiếp tham chiến...

Vai trò của lực lượng Sài Gòn

Làm nòng cốt ...

Phối hợp chiến đấu

Quốc sách bình định

Dồn dân lập ấp chiến lược...

Phản công “tìm diệt” và “bình định”...

Đối với miền Bắc

Phá hoại bằng tình báo, gián điệp, phong tỏa...

Dùng không quân và hải quân đánh phá...

Nhận xét, so với Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ là bước leo thang chiến tranh xâm lược Việt Nam (Mĩ trực tiếp xâm lược, mở rộng chiến tranh từ miền Nam ra miền Bắc)... (0,25đ)

Trong quá trình xâm lược Việt Nam, chiến lược Chiến tranh Việt Nam hóa của đế quốc Mĩ là toàn diện, mở rộng và thâm độc nhất. (0,25đ)

Toàn diện vì Mĩ đánh ta cả về quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế. Mở rộng vì không chỉ đánh ta ở miền Nam, rồi mở rộng ra miền Bắc mà ra cả Đông Dương rồi thế giới. Thâm độc vì không chỉ dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương mà còn cô lập ta với đồng minh của ta là Liên Xô, Trung Quốc. (0,25đ)

Câu 4 (3,0 điểm)

1. Từ những dữ liệu trong bảng, ta có thể trình bày:

a) Chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973.

 • Tháng 3 – 1947, Tổng thống H. Truman đã công khai nêu lên “Sứ mệnh lãnh đạo thế giới chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản”. Đó chính là Chiến lược toàn cầu của Mĩ. (0,25đ)
 • Chiến lược này được triển khai qua nhiều học thuyết… nhằm thực hiện 3 mục tiêu chủ yếu: ... tiến tới xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội; ...đàn áp phong trào giải phóng dân tộc...; khống chế chi phối các nước tư bản đồng minh. (0,25đ)
 • Để thực hiện các mục tiêu chiến lược trên đây, chính sách cơ bản của Mĩ là dựa vào sức mạnh, trước hết là sức mạnh quân sự và kinh tế. Mĩ đã khởi xướng cuộc Chiến tranh lạnh... Mĩ trực tiếp gây ra hoặc tiếp tay cho nhiều cuộc chiến tranh và bạo loạn, lật đổ ở nhiều nơi trên thế giới... (0,25đ)
  • Tháng 2 năm 1972, tổng thống Mĩ R. Nichxơn sang thăm Trung Quốc, mở ra 1 thời kì mới trong quan hệ giữa 2 nước. Tháng 5 năm 1972, R. Níchxơn tới thăm Liên Xô, thực hiện sách lược hòa hoãn với 2 nước lớn để chống lại phong trào đấu tranh cách mạng... (0,25đ)
  • Phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ ...buộc chính quyền Mĩ phải có những nhượng bộ có lợi cho quần chúng. Trước thắng lợi của nhân dân Việt Nam và chịu sức ép của phong trào phản chiến ở Mĩ, chính quyền Ních Xơn phải kí Hiệp định Pari (1973) chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam và rút hết quân về nước. (0,25đ)

b) Kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973.

 • Nhật Bản là nước bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chịu nhiệu tổn thất nặng nề... (0,25đ)
 • Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh thực hiện ba cải cách lớn...Dựa vào sự nỗ lực của bản thân và viện trợ của Mĩ, đến khoảng năm 1950 – 1951, Nhật Bản đã khôi phục kinh tế, đạt mức trước chiến tranh, nhưng phụ thuộc vào Mĩ (0,25đ)
 • Từ năm 1952 đến năm 1960, kinh tế phát triển nhanh “thần kì”. Tốc độ tăng trường từ năm 1960 đến năm 1969 là 10,8%/năm...Năm 1968, kinh tế Nhật Bản đã vươn lên đứng thứ hai trong thế giới tư bản. (0,25đ)
 • Từ đầu những năm 70 trở đi, Nhật Bản trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới (cũng với Mĩ và Tây Âu). (0,25đ)
 • Nguyên nhân phát triển là: 1. Con người được coi là vốn quý nhất...; 2. Vai trò lãnh đạo, quản lý...; 3. Các công ti Nhật Bản năng động... ; 4. Áp dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật...; 5. Chi phỉ cho quốc phòng thấp... ; 6. Tận dụng hết các yếu tố bên ngoài … (0,25đ)
 • Tuy nhiên, kinh tế Nhật Bản vẫn có những hạn chế và gặp phải nhiều khó khăn: 1. Phụ thuộc vào các nguồn nguyên, nhiên liệu nhập khẩu...; 2. Cơ cấu vùng và ngành kinh tế thiếu cân đối...; 3. Mĩ, Tây Âu,... cạnh tranh. (0,25đ)

2. Mĩ và Nhật Bản vốn là kẻ thù của nhau trong Chiến tranh thế giới thứ hai nhưng ngay sau đó lại trở thành đồng minh của nhau vì: cùng chung con đường phát triển tư bản chủ nghĩa. Mĩ muốn lập căn cứ quân sự ở Nhật đế chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Nhật muốn dựa vào viện trợ của Mĩ để hồi phục và phát triển kinh tế. (0,25đ)

Đánh giá bài viết
1 1.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch Sử khối C Xem thêm