Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 có đáp án số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
    
 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT
XUÂN
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 1
Năm học: 2018-2019
Môn : GDCD
Thời gian làm bài: 50 phút;
(không kể thời gian giao đề)
 
    
Câu 81:                 
                   
                     
                    
                  
            
A.          B.     
C.       D.      
Câu 82:                   
          
A.    B.     C.     D.    
Câu 83:                  
            
A.  B.   C.   D.  
Câu 84:                    
                    
                    
               
A.      B.     
C.     D.    
Câu 85:            
A.               
B.               
C.            
D.          
Câu 86:              
A.         
B.           
C.           
D.                
Câu 87:            
A.              
B.                  
 
C.            
D.           
Câu 88:           
A.           
B.       
C.        
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D.      
Câu 89:                  
        
A.  B.   C.   D.  
Câu 90:                  
      
A.      B.     
C.      D.       
Câu 91:                
                    
                 
              
A.   B.   C.   D.  
Câu 92:                    
     
A.    B.   
C.       D.    
Câu 93:                  

A.   B.   C.   D.   
Câu 94:                   
 
    
A.   B.   C.   D.  
Câu 95:                 
 
A.     B.   C.   D.    
Câu 96:                
A.    B.   
C.      D.      
Câu 97:            
A.         
B.         
C.         
D.         
Câu 98:                 
                  

A.     B.     C.     D.   
Câu 99:                
                 
             
A.      B.     C.    D.  
Câu 100:                   
                 
                  
A.     B.    
C.   D.  
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 101:            
A.      B.     
C.       D.       
Câu 102:                  
   
A.   B.   C.  D.  
Câu 103:                  
                   
                   
                  
                     
     
A.    B.    C.    D.  
Câu 104:                 
           
A.       B.     
C.    D.      
Câu 105:                   
A.     B.     C.    
D.    
Câu 106:                   
                   
               
A.     B.     C.    D.  
Câu 107:                  
     
A.    B.     C.     D.   
Câu 108:                  
                    
                    
                  
                      
           
A.         B.    
C.           D.    
Câu 109:                  
A.          
B.          
C.         
D.         
Câu 110:                
           
A.     B.    
C.       D.    
Câu 111:                  
                    
A.    B.     C.    D.    

Đề thi thử năm 2019 môn GDCD

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 có đáp án số 1. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn GDCD được tốt hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 có đáp án số 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt uốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 729
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm