Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Bình Trọng, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử trường THPT Trần Bình Trọng, Phú Yên tài liệu ôn tập môn Lịch sử, giúp các bạn kiểm tra hệ thống kiến thức môn Lịch sử, làm thử nhiều đề thi thử đại học môn Lịch sử, đề thi thử tốt nghiệp môn Lịch sử, từ đó tự đánh giá được trình độ bản thân và có phương pháp học tập Lịch sử phù hợp nhất trước các kì thi sắp tới.

Đề thi thử Quốc gia môn Lịch sử

SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
ĐỢT 1 - NĂM 2015
Môn Lịch sử
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề

Câu 1. (2,0 điểm)

Tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc phải theo con đường nào?

Câu 2. (2,0 điểm)

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt với những khó khăn nào? Em hãy xác định khó khăn lớn nhất và nêu rõ biện pháp giải quyết của cách mạng Việt Nam.

Câu 3. (3,0 điểm)

Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) ở miền Nam Việt Nam là gì? Cuộc Tổng tiên công và nổi dậy nào của quân dân ta buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược ? Nêu ý nghĩa của Tổng tiến công và nổi dậy.

Câu 4. (3,0 điểm)

Trình bày hoàn cảnh thành lập, mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. Vì sao hiệp ước Bali (2-1976) đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

------------- Hết---------

Đánh giá bài viết
1 832
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch Sử khối C Xem thêm