Đề thi thử Quốc gia môn Lịch sử lần 5 năm 2015

Đề thi thử Quốc gia môn Lịch sử lần 5 năm 2015 là đề thi ngày 12/03/2015, là đề thi thử Quốc gia môn Lịch sử có đáp án kèm theo, giúp các bạn học tốt môn Lịch sử, hệ thống, tự kiểm tra kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Quốc gia môn Lịch sử và luyện thi đại học môn Lịch sử.

Đề thi thử Quốc gia môn Sử lần 4 năm 2015
Đề thi thử đại học môn Sử lần 2 năm 2015
Đề thi thử Đại học môn Lịch sử 2015

Đề thi thử Quốc gia môn Lịch sử

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 NĂM 2015
Môn: LỊCH SỬ
Ngày thi: 12 tháng 03 năm 2015
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I. (2.0 điểm)

Sự kiện lịch sử nào đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng tư sản trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam? Nhận xét về nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó?

Câu II. (2.0 điểm)

Trong “Tuyên ngôn độc lập” có đoạn viết: “ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và thực sự đã thành một nước tự do độc lập”… (Sách GK Lịch sử 12- Nâng cao, NXB Giáo dục, trang 163).

Căn cứ vào những cơ sở nào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy?

Câu III. (3.0 điểm)

Vì sao sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc? Trình bày nội dung và ý nghĩa của chủ trương, biện pháp hòa hoãn đó?

Câu IV. (3.0 điểm)

Trình bày quá trình đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập của các nước Mĩ La tinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Tại sao nói: cuộc cách mạng của nhân dân Cu Ba là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La Tinh? Nhận xét tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Mỹ La tinh?

------- Hết -------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh :………………………………. ;Số báo danh:…………………..

Đánh giá bài viết
10 558
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm