Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Sử trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Sử trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh là tài liệu tham khảo, luyện thi đại học môn Lịch sử, ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử theo thang điểm 20 dành cho các bạn và thầy cô giáo tham khảo.

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh
Đề thi thử Quốc gia môn Địa lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SỬ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI
TỔ: SỬ – ĐỊA - GDCD

ĐỀ THI THỬ LẦN 1, KỲ THI THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Lịch sử
Thời gian: 180 phút
(Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (14 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm)

Từ năm 1930 đến năm 1945, qua các thời kì lịch sử, Đảng ta đã giải quyết hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ như thế nào?
Phân tích sự sáng tạo của Đảng trong việc giải quyết hai nhiệm vụ đó?

Câu 2 (4,0 điểm)

Nêu chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng thế giới được đề ra tại Đại hội lần thứ VII của quốc tế Cộng Sản (07 – 1935). Những chủ trương đó đã tác động đến tình hình Việt Nam trong những năm 1936 – 1939 như thế nào?

Câu 3 (4,0 điểm)

Trình bày những nét chính về hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 – 1927. Ý nghĩa của các hoạt động đó đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 4 (2,0 điểm)

Vì sao các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản trong những năm 1919 – 1930 lại bị thất bại nhanh chóng?

II. PHẦN RIÊNG (Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu: 5a hoặc 5b)

Câu 5a.(6,0 điểm)

Hãy trình bày sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập ở châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 5b.(6,0 điểm)
Trình bày vai trò quốc tế của Liên Xô từ năm 1945 đến 1991?

----------------------------Hết--------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:…………………………………; Số báo danh:………………………

Đánh giá bài viết
1 476
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm