Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử lần 3 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử lần 3 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội có đáp án là tài liệu ôn thi vào lớp 10 mà VnDoc.com giới thiệu tới các bạn, nhằm giúp các bạn tự ôn thi vào lớp 10 các trường chuyên trong cả nước tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử vào lớp 10 lần 3 năm 2015 môn Ngữ văn điều kiện THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch Sử năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2015 – 2016
Lần thứ ba
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 1 (2,0 điểm) Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Em hãy cho biết, ai là người sáng lập Đảng? Tổng Bí thư hiện nay của Đảng là ai ?

Câu 2 (2,5 điểm) Kế hoạch Nava của thực dân Pháp bước đầu bị phá sản như thế nào ?

Câu 3 (2,5 điểm) Điền những thông tin cơ bản vào bảng hệ thống kiến thức dưới đây.

Nội dung

Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965)

Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968)

Âm mưu cơ bản

Vai trò của Mĩ

Vai trò của lực lượng Sài Gòn

Quốc sách bình định

Đối với miền Bắc

Câu 4 (3,0 điểm) Trình bày khái quát những biến đổi lớn ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Biến đổi nào là quan trọng nhất? Vì sao? Hiện nay, các nước Đông Nam Á phải làm gì để giải quyết tranh chấp ở biển Đông với Trung Quốc?

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử

Câu 1 (2,0 điểm)

Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

 • Đảng ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc, giai cấp... (0,25đ)
 • Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công -nhân và phong trào yêu nước... (0,25đ)
 • Đảng ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng.. (0,25đ)
 • Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam... (0,25đ)
 • Đảng ra đời thực sự gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới... (0,25đ)
 • Đảng ra đời là bước ngoặt phát triển của cách mạng Việt Nam, là sự chuẩn bị tất yếu... (0,25đ)
 • Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Đảng. (0,25đ)
 • Tổng Bí thư hiện nay của Đảng là Nguyễn Phú Trọng. (0,25đ)

Câu 2 (2,5 điểm)

Kế hoạch Nava của thực dân Pháp bước đầu bị phá sản như thế nào?

 • Từ giữa năm 1953, được Mĩ giúp, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Nava...nhằm chấm dứt chiến tranh có lợi cho Pháp... (0,25đ)
 • Pháp đã tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ 44/84 tiểu đoàn quân cơ động toàn Đông Dương. (0,25đ)
 • Tháng 9 - 1953, ta quyết định mở cuộc tiến công Đông - Xuân 1953 - 1954 vào những hướng quan trọng về chiến lược..., (0,25đ)
 • Mục đích nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta ... (0,25đ)
 • Đầu tháng 12 - 1953, ta tiến công Lai Châu...Nava buộc phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động từ đồng bằng Bắc Bộ tăng cường cho Điện Biên Phủ... (0,25đ)
 • Đầu tháng 12 - 1953, liên quân Lào - Việt mở cuộc tiến công địch ở Trung Lào...Nava buộc phải tăng cường lực lượng cho Xênô... (0,25đ)
 • Cuối tháng 1 - 1954, liên quân Lào - Việt tiến công địch ở Thượng Lào....Nava vội đưa quân từ đồng bằng Bắc Bộ tăng cường cho Luông Phabang và Mường Sài... (0,25đ)
 • Đầu tháng 2 - 1954, quân ta tiến công địch ở Bắc Tây Nguyên...Pháp buộc phải bỏ dở cuộc tiến công Tuy Hoà (Phú Yên) để tăng cường lực lượng cho Plâyku... (0,25đ)
 • Phối hợp với mặt trận chính, ở vùng sau lưng địch phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bình - Trị - Thiên, đồng bằng Bắc Bộ. (0,25đ)
 • Qua những cuộc tiến công trên, Pháp phải phân tán lực lượng từ đồng bằng Bắc Bộ ra nhiều nơi để đối phó với ta. Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản. (0,25đ)

Câu 3 (2,5 điểm)

Điền những thông tin cơ bản vào bảng hệ thống kiến thức.

Nội dung

Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965)

Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968).

Âm mưu cơ bản

Dùng người Việt đánh người Việt...

Dùng người Mĩ và đồng minh đánh người Việt...

Vai trò của Mĩ

Cố vấn quân sự, cung cấp vũ khí, đô la...

Cố vấn quân sự, cung cấp vũ khí, đô la, trực tiếp tham chiến...

Vai trò của lực lượng Sài Gòn

Làm nòng cốt ...

Phối hợp chiến đấu

Quốc sách bình định

Dồn dân lập ấp chiến lược...

Phản công “tìm diệt” và “bình định”...

Đối với miền Bắc

Phá hoại bằng tình báo, gián điệp, phong tỏa...

Dùng không quân và hải quân đánh phá...

Câu 4 (3,0 điểm)

Khái quát những biến đổi lớn ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

 • Trước Chiến tranh, tất cả các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa hoặc phụ thuộc vào thực dân, phát xít; kinh tế xã hội nghèo nàn, lạc hậu ; chưa có tổ chức liên kết khu vực. (0,5đ)
 • Sau Chiến tranh, Đông Nám Á có ba biến đổi lớn:
  • Một là, tất cả các nước đã giành được độc lập, như Inđônêxia (17- 8- 1945), Việt Nam (2- 9 - 1945), Lào (12 - 10 -1945),... (0,5đ)
  • Sau khi giành độc lập, một số nước phải chống thực dân trở lại xâm lược... và có sự phân hóa trong chính sách đội ngoại... (0,5đ)
  • Sau độc lập, các nước phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều thành tựu, thoát dần khỏi nghèo nàn lạc hậu, một số nước tiên tiến như Singapo, Thái Lan, Malaixia,... (0,5đ)
  • Năm 1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ra đời nhằm liên kết khu vực. Năm 1999, ASEAN đã có 10 nước Đông Nam Á tham gia. Tổ chức này có nhiều đóng góp tích cực cho Đông Nam Á và thế giới. (0,5đ)

Trong ba biến đổi trên, biến đổi quan trọng nhất là tất cả các nước đã giành được độc lập dân tộc. Vì có độc lập mới đưa tới hai biến đổi tiếp theo. (0,25đ)

Hiện nay, để giải quyết tranh chấp ở biển Đông với Trung Quốc, các nước Đông Nam Á phải tăng cường liên kết trong ASEAN, đàm phán bằng luật pháp quốc tế, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, tranh thủ sự ủng hộ của thế giới, nhất là các nước lớn. (0,25đ)

Đánh giá bài viết
1 2.359
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm